پیامی از مهندس رضوی
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱   کلمات کلیدی:
سلام  آیا تا به حال فکر کردیم چرا بعضی سخنان و اعمال: حرام یا مکروه وبعضی واجب یامستحب است؟ من فکر میکنم شاید یکی از دلایل فراوانش و مهمترینش خود انسان است انسان خلیفه خداوند در زمین است و باید تلاش کند جز اراده وخواست صاحب اختیار ومالک سخنی وعملی نداشته باشد او (خالق ما)سعادت وسلامت همه مخلوقات را مخصوصاَ انسان رامیخواهد وآنچه در آسمان و زمین خلق شده است برای رشد انسان است و خداوند انسان را دوست دارد ونمیخواهد به محبوبش اهانت شود (تهمت؛غیبت؛افترا و...) زده شود واینها ورود به حریم غیر است ورضای دوست در آن نیست وتحقیر محبوب دوست را به دنبال دارد وخداوند را خوش نیاید بنا بر این برای رسیدن به موقعیتی حق استفاده از هر نوع وسیله ای(حرام ومکروه) را نداریم و فقط مجاز به استفاده راه صوابیم به امید توجه وعمل به صواب واجتناب از محرمات  ونصیحت جدی من این است به فرموده امام خمینی(ره  )عزیزان خدا راخدارا خدا را
نویسنده:
سیدابوالفضل رضوی
delete