ایراج چه خبر:درخت زیتون ،آسفالت،آخردنیا
ساعت ۱٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٥   کلمات کلیدی:

میگن طرح هادی دوباره آغاز شده است و چند کوچه شهرک که آسفالت نشده بود در همین چند روز آسفالت می شود اماخبری از آسفالت محله قدیم توی ده نیست در حالی که تا به حال بیش از ۱۰ ماشین در این چاله وچوله ها گیر کرده اند وبا تراکتور کشیدنشون بیرون راستی برق  معابر توی ده که نزدیک به دوهفته قطع بود مجددا روشن شد

فیلم آخر دنیا همچنان ادامه دارد دیروز هم سکانسهایی در خنج ودادکین گرفته شد که بیشتر بازیگرانش خانمهای ایراجی بودن ویک سکانس هم از آیینه بازی بچه ها در حوالی برج گرفته شداین فیلم به روزهای پایانی خود نزدیک میشود به زودی ایراج را در سینما ببینید!!

اداره آموزش وپرورش خور بعد از چند سال و این همه هزینه تصمیم گرفته است در ختهای اکالیپتوس اردوگاه را ریشه کن کرده وبه جایش در خت زیتون کاشته شود تصمیم خوبی است اما کمی دیر ای کاش شورای ایراج هم با در ختهای اکالیپتوس فلکه بهداری همین کار را میکرد به خدا آدم این در ختها را میبینه افسردگی میگیره مخصوصا توی تابستون آدم بادیدن این درختها یاد گرمای خور می افتداگر یه دوتا درخت خرزهزه هم بغلش بود با فلکه خور تفاوتی نداشت حیف از این آب خوب وخاک خوب و.............