17 روز تا ایراج وچند پیشنهاد به شورا ودهیاری
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱٢   کلمات کلیدی:

آخرین روزهای سال 86 را سپری میکنم وبه امید خدا کمتر از 20 روز دیگر همه در ایراج هستیم از همین الان بوی ایراج را احساس میکنم اون وقتها که بچه بودیم میدونید اولین نشانه بهار در ایراج چه بود شکوفه دادن درختهای بادام خدابیامرز غلامرضا نجفی که از همه درختها زودترشکوفه میداد چند ماه به این درخت چشم میدوختیم تا ما را از چشم انتظاری در آورد اما نمیدانم الان این درخت پر از گل است یا نه چند روز دیگر میرویم تا فارغ از این همه هیاهو وجنجال وزندگی شهری 13 روز در ایراج بمانیم 13 روزرویایی که این همه به انتظارش مینشینم اما مانند بادمیگذردامسال عزیزان تهرانی برای مسافرت به ایراج اکثرا از وسیله شخصی استفاده میکنند اما کسانی که ماشین شخصی ندارند میتوانند به عزیزانی که برای اتوبوس به مقصدایراج ثبت نام میکنند مراجعه نمایند که امسال دو دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده است. زندگی شهد گلیست که زنبور زمان میمکدش وآنچه می ماند عسل خاطره هاست اما چند تا پیشنهاد داشتم هر چند احتمال دارد خود شورا ودهیاری زودتر برای این کارها برنامه ریزی کرده باشندما در چند روز آینده روز درختکاری وبعد از آن روز بزرگداشت شهیدان راپیش رو داریم درختکاری یک از کارهای پسندیده است که هر ساله در15 اسفند در ایران انجام میشود وائمه نیز در مورد در خت ودرختکاری حدیثهای بسیاری دارندوامیدوارم امسال شورا با حضور مردم بتواند این کار زیبا وخداپسندانه را انجام دهد وامابرای بزرگداشت شهدا فقط چند سال است صحبت این کار هست اما به یاری خدا شورا امسال این کار را عملی کند وبرنامه ویژه ای داشته باشد اما پیشنهادی داشتم برای برگزاری مسابقات در عیدنوروز پارسال اولین سالی بود که پس از شاید ده سال مسابقات گل کوچک در ایراج،این مسابقات انجام نشد شورا میتواند بری اوقات فراغت به غیر از برگزار کردن مسابقات فوتبال با روستاهای همجوار مسابقاتی از قبیل دو،چوگان،هفت سنگ ،خر سواری را نیز برگزار کند به نظر شما اگر روستاهای اطراف ایراج بفهمند چنین مسابقاتی در ایراج برگزار شده است آنها هم ما را در این زمینه الگو قرار نمی دهند آیا مسابقه خر سواری به اندازه شتر سواری برای توریستها جذاب نیست؟ من فقط پیشنهاد دادم حال دیگر تصمیم گیری با شورا ودهیار است.


                            شورای پویا مردمی پویا روستایی آباد