سخنرانی قاضی طباطبایی در اصفهان
ساعت ۸:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/۱۸   کلمات کلیدی:

فردا یکشنبه از ساعت ۱۶الی ۱۸آقای حمید رضاطباطبایی نایینی داوطلب نمایندگی شهرستان نایین در دانشگاه اصفهان ومرکزهمایش پیامبر اعظم سخنرانی دارد کسانی که برایشان مقدور است حتما در این سخنرانی شرکت کنند وبلاگ بچه کویر حمایت قاطع خود را از قاضی طباطبایی اعلام میدارددر ضمن دوستان در نظر سنجی وبلاگ بندر ایراج شرکت کرده ورای خود را به کاندیدای مورد نظر خود بدهید.

(قاضی طباطبایی در مهرجان)

 
                 نایینی باصلابت روستاهایی در نهایت بارای ما به طباطبایی نایینی


              من حتما در انتخابات شرکت می کنم وبا رای خود حضور خود را اعلام می کنم
                    

                     باشرکت در انتخابات بار دیگر به امریکا وغرب نه بگویید