آخر دنيا کجاست؟
ساعت ۱:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱٠   کلمات کلیدی:

چند وقتی بود شایعاتی مبنی بر ساخت فیلمی به نام آخر دنیا در روستای ایراج سر زبانها افتاده بودکه من در تماس بادوستانم در ایراج از صحت آن آگاه شدم ومتوجه شدم آقای داریوش یاری قرار است این فیلم را کارگردانی کند وعوامل فیلم لوکیشنها رادیده وحتی خانه ای را برای بازیگران ودست اندرکاران فیلم اجاره کرده اندو هم اکنون در حال آماده سازی خانه ای قدیمی برای تهیه فیلم هستند وحتی بازیگران درجه ۳ فیلم راافراد بومی تشکیل میدهندوخلاصه ماهم به هرترفندی موبایل آقای یاری رابه دست آورده وبا ایشان قراری برای مصاحبه حضوری واگر هم نشد تلفنی گذاشتیم تنها اطلاعاتی که از آقا ی یاری دارم همین را میدانم که ایشان فیلمی به نام دخیل را ساخته اند و فیلم آخردنیا مضمونی اجتماعی مذهبی دارد منتظر خبرهای جدیدی از این فیلم باشید