به به برف اومده
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱٧   کلمات کلیدی:
امروز خیلی سرم شلوغه فقط هممینه بدونید ایراج کلی برف اومده در تماس با هواشناسی خورو بیابانک آقای فیروزی فرمودند این برف طی ۱۵ سال گذشته  بیسابقه بوده است وحدود ۱۶ سانتیمتر برف باریده است  خوش بگذره برف وشیره فراموش نشه