سرما ويخبندان کاش ما هم الان ایراج بودیم
ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۱۸   کلمات کلیدی:

سرما وبرف ویخبندان مدرسه  های خوروبیابانک وروستاها راتعطیل کرددمای دیشب هوا ۱۴ درجه زیر صفر بود وبیشترین بارش برف را در روستای بازیاب به مقدار۲۰ سانتیمتر داشتیم.در ضمن تمامی راههای ارتباطی منطقه باز میباشد وبه قول اداره راه وترابری رفت وآمد درآن جریان دارد آدم برفی بسازید برف بازی کنید خوش بگذرونید شماهایی که توایراجید برف وشیره حتما بخوریدخلاصه چله بزرگه وبه قول قدیمیها چله به چهل رنگ میشه البته مواظب خودتون باشد سرماوسر نخورید خدا بگم این پیمانکاری را که خیابانها وکوچه های ایراج را برای تعویض لوله کنده ودرست نکرده چکارش کنه اونم بعد از این همه مدت  البته شکر خدا از نظر مواد سوختی ونفت مشکلی در روستا ومنطقه نداریم آهان راستی این راهم بدونید که  تانکهای آب معادن هفتومان ازآب سد زیر دشت ایراج که در زمستان آبهای اضافی در اون جمع میشه ودر بهار جلوه زیبایی به روستا ودشت میدهد رایگان استفاده میکنند وبابت اون کلی پول از معدن میگیرند شورای ایراج لطفا رسیدگی نمایید روز برفی گرمی رابرای شما آرزو میکنم