نتایج نهایی انتخابات نایین
ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٢٥   کلمات کلیدی:
حسین حسنی بافرانی 17487

2- حمید رضا طباطبایی 13559


3- سید هوشنگ میرسیفی 665


4- رأی باطله 483


5- علی هادی 439


6- حسن افضل 327


7- مرضیه جام 87


8- حمید رحیم پور انارکی 74


9- ابراهیم اقبال انصراف دادندتعداد تعرفه مصرف شده 33131


تعداد برگ رأی داخل صندوق 33121