به اهتزاز در آمدن پرچم ایران بر فراز سرو ایراج
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/۱٤   کلمات کلیدی:

تعدادی از جوانان ایراج روز ۱۱ فروردین با کمک یکدیگر پرچم مقدس ایران را بر فراز سرو تنومند ایراج به اهتزاز در آوردند در این مراسم نه دهیاری بود ونه شورایی ونه حمایتی یک حرکت فرهنگی خود جوش توسط این جوانان خیلی از شهرها وروستاها دوست داشتند این سرو در شهر و روستای آنها باشد تا نهایت استفاده را از آن ببرند اما ما همچنان در جا میزنیم وهیچ کاری انجام نمیدهیم  نگذارید این دستهای در کار ایراج را فلج کنند مسئولین خور وبیابانک میدانند زنده شدن وپویا یی ایراج و روستاهای دیگر یعنی از رونق افتادن خور ایراج را باید جهانی کنیم. عکسهایی را که از طریق ایمیل دریافت کرده ام میتوانید در زیر مشاهده فرمایید

                         آفرین بر شما جوانان ایراج