مراسم عروسی در روستای ایراج حنابندان،داریه زنی(دف)،سرتراشی ننه خان آقاو...
ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٢   کلمات کلیدی:

برگزاری مراسم عروسی در هر نقطه از ایران عزیزمان همراه بارسم ورسومات خاصی می باشد که من امروز میخواهم در رابطه با عروسی در روستای ایراج بنویسم در روستای ایراج تا چند سال قبل پس از نامزد شدن وعقد مراسمی به نام عقد کنان برگزار میشد که چند سالی است این مراسم محدود وبه جشن فامیلی تبدیل شده است اما برویم به خانه عروس وداماد در ساعت ۷ صبح  روز عروسی هردوخانواده از صبح زود بیدار می شوند وبه فکر تدارکات روز عروسی هستند اولین کار در هر خانواده معرفی یک زن ومرد برای دعوت کردن از مردم روستا برای عروسی است که به این کار (دوره)میگوینداین کار بدین شکل است که از خانه عروس یک آقا وخانم واز خانه داماد هم به همین صورت یک خانم و آقا انتخاب می شوند وسپس خانمها با هم وآقایان هم باهم برای دعوت کردن از خانمهاوآقایان به صرف شیرینی وشام بر در خانه اهالی میروند که این رسم به دلیل بزرگ شدن روستا کم رنگ شده است وبیشتراز کارت عروسی استفاده میشود عروسیهای ایراج از ساعت ۲ بعداز ظهر آغاز میشود بعداز نیم ساعت بزن وبکوب ورقص اولین کار بستن حنای عروس خانم است حنای عروس وداماد توسط خانواده داماد تهیه می شود حنای عروس را در سه بشقاب چینی میریزند وروی حنا  را با نقل سفید تزیین میکنند وروی هر بشقاب سه شمع روشن میکنند ودر سینی قرار میدهند یکی از اقوام سینی را روی سر میگذارد وفرد دیگری لباس عروس را که در چمدان است روی سر قرار داده وهمراه با داماد و زنهای فامیل داماد به سمت خانه عروس راه می افتند تا رسیدن به خانه عروس داریه زنها داریه میزنند زنها کل می کشند ومردها ترانه های محلی می خوانند پس از رسیدن به خانه عروس دو نفری که حنا ولباس را حمل میکنند وارد اتاق عروسی می شوند وقبل از گذاشتن سینی روی زمین باید یه رقصی بکنند وبعد سینی را روی زمین قرار دهندوسپس دو نفر از خانمها شروع به بستن حنای عروس میکنند هردو دست وپای عروس خانم را حنا میگذارند وروی آن را با برگهای سبز وسپس با حنابند می پوشانند وبعداز دقایقی حنا را میشویند وحنای باقیمانده را بین خانمها تقسیم میکنند در هنگام بستن حنای عروس آقایان هم شعرهای محلی میخوانند

های عروس حنا میبنده              یار حنا میبنده 

حنای اصل کرمونه                    الان به جا میبنده و...

پس از پایان یافتن مراسم حنا بندان آقایان همراه با داماد به سمت خانه داماد را میافتند و اینبار مراسم حنابندان با همان کیفیت وباهمان شکل برای آقای داماد اجرا میشود خوب حنابندان دیگر تمام شد حالا نوبت به سر تراشی است مراسم سر تراشی دو قسمت دارد اول اصلاح داماد به صورت نمایشی وبعد تعویض لباس داماد . جعبه اصلاح دامادراداخل یک سینی که پراز بادام ونقل است را می آورند ویکی از افرادی که وارد است جلو می آید واول به صورت نمایشی صورت داماد را اصلاح میکند وسپس سر داماد را شانه میزند (این قسمت دیگر نمایشی نیست)ژل به سر داماد میزند ویه عطر وادکلن وکرم هم به داماد میزند و این مرحله تمام البته آقایان در این زمان شعر وترانه های محلی میخوانند

های های سر میتراشیم                   به دور سر می تراشیم و...

 حالا میرسیم به تعویض لباس: داماد را به اتاقی که لباس داماد در آن قرار دارد می برند و تمام لباسهای داماد به غیر از شورتش را از تنش خارج میکنند و لباسها وکت وشلوار وکروات وکفش نو به داماد می پوشانند به به چه شاه دامادی عروس خانم دلشم بخواد و دوباره داماد را آماده میکنند برای رفتن به خانه عروس (چرا همیشه داماد باید بره خوب عروس بیاد)پس از رسیدن داماد به خانه عروس آقا داماد دقایقی به داخل اتاق میرود و پس از چند دقیقه همراه با عروس خانم و همراهی خانمها به بیرون می آیند قبل از خارج شدن عروس وداماد از خانه یک قوری چینی که در آن بادام وسکه است از بالای پشت بام جلوی پای عروس وداماد می شکنند وسپس فامیل عروس وداماد بر سر عروس وداماد بادام ونقل پول می ریزند وعروس و داماد به داخل خانه باز میگردند وموقتا عروسی تمام میشود وهمه به خانه شان باز میگردند تا موقع شام عروس وداماد هم سوار بر ماشین گشتی در روستا میزنند حالا تا موقع شام بشه یک نکته را یاد آور شوم اینکه زیباترین ومحبوبترین ترانه محلی در عروسی  ننه خان آقااست که من فکر میکنم درستش ننه خانقاه باشد  است قسمتهایی از این شعر را برایتان مینویسم

دردستم دادی چوب نار ننه خان آقا         سینه ات به روی سینه ام بذار ننه خان آقا

حالا که دورون دورون ننه خان آقا                اسب سیات به جولون ننه خان آقا

هرچیت میگم همچین نکن ننه خان آقا        زلفهای سیات قیچی نکن ننه خان آقا

کواصفهان کوشیرازت ننه خان آقا                کو نوکرهای تیر اندازت ننه خان آقا

برجهای بلندت شیوه شد ننه خان آقا          زنهای قشنگت بیوه شدننه خان آقا

عاشق بند کیفتم ننه خان آقا                    تا پول داری رفیقتم ننه خان آقا

درپشت بون لیلیم ننه خان آقا                      کفتر پرون میلیم ننه خان آقا

بیا بریم تو گندمون ننه خان آقا                 کوری چشم مردمون ننه خان آقا

بیا بریم بالاخونه ننه خان آقا                 انگور خوریم دونه دونه ننه خان آقا

 واین شعر زیبا ادامه ارد.....

خوب رسیدیم به خوردن شام خوردن شام عروسی یک طعم وبوی خاصی دارد چند سالی است که مردم روستای ایراج شام عروسی را در آشپزخانه مسجد امام حسین آماده میکنند ودر همان مسجد هم غذا را صرف میکنند و ایراجیهابا این کارشان نشان دادند که مسجد فقط جای عزا وماتم نیست بلکه در شادیها هم میشود از مسجد استفاده کرد پس از صرف شام خانمها به خانه عروس وآقایان هم به  خانه داماد رهسپار میشوند عروسی همچنان با بزن و بکوب وانواع رقص از سنتی بگیر تا تکنو و.. ادامه میابد در عروسی آقایان نمایش دیدنی به نام (کُپل کُپل )اجرا میشود شروع نمایش بدین گونه است یک نفر وسط می آید کمر بند خود را از کمر خارج کرده واز میان جمعیت چند نفر که در این نمایش به شاگرد معروفند انتخاب میکند وخودش جلوی شاگردها وشاگردها هم در پشت سرش شروع به حرکت میکنند استاد کمربند را تکان  می دهد وپشت سر هم میگوید کپل کپل جمعیت هم در جوابش میگویند سر کپلی واستاد به صورت ناگهانی یک شئ را از جیب خود در می آورد و یا شئ را از حضار میگرد  وبالای سر خود می آورد .همچنان که کمربند را تکان میدهد میگوید یه شاگرد میخوام که همچین همچین بکنه اگر شاگردان آن شئ یا شبیه  اش را داشته باشند که هیچ در غیر این صورت استاد با کمربند حسابی نوازششان میکندوحضار هم از خنده ریسه میروند در کل نمایش مهیجی است خوب دیگر عروسی به انتهای خود نزدیک میشود برای بار آخر داماد را برای رفتن به خانه عروس آماده میکنند پس از رسیدن به خانه عروس آقا داماد به داخل میرود ونزدیک به یک ربع داخل میماندویکی از محارم عروس پدر یا برادر بزرگتر دست عروس وداماد را در دست هم قرار می دهد وبرایشان دعای خیر میکند وآقایان هم که بیرون خانه حوصله شان سر رفته  شروع به خواندن میکنند

گل عروس چادر به سر کن حالا وقت رفتن           دل از این خونه به در کن همنشینت شوهره

عروس میگه من نمیام خونه بابا بهتره                خونه بابا نون وانجیر خونه شوهر چوب و زنجیرو..

وبالاخره عروس وداماد خارج میشوند وهمگی به سمت خانه داماد راه می افتندوباز هم ترانه وشعر تا رسیدن به خانه داماد ادامه دارد

گل بیا وناز نکن،بلبل بیا وناز نکن                      گل بیا وناز نکن شب رابه ما دراز نکن

عاشقی آن است که بلبل بارخ گل میکند            صدجفا از خار میبند تحمل میکند

گل بیا وناز نکن،بلبل بیا وناز نکن                    گل بیا وناز نکن شب رابه ما دراز نکن و....

وخانمها هم که مدافع حقوق هم نوع هستند تا رسیدن به خانه داماد چندین بار عروس را به زور نگه داشته واز خانواده داماد پاانداز می گیرندچند قدم مانده به خانه داماد گوسفندی را که خانواده عروس در نظر گرفته اند جلوی پای عروس وداماد قربانی میکنندوعروس وداماد وارد خانه آینده شان میشوند وعروسی تمام میشود مبارک باشه ان شاءالله بخت همه جوونها باز بشه

دوستان عزیز اگر نوشته ام کم وکاستی داشت شما ببخشید اگر عزیزان شعرهای محلی که در عروسی خوانده میشود را به صورت کامل دارند برای من ایمیل کنند تا در وبلاگم با نام خود شما استفاده کنم  از همه دوستانی که در این مدت عکسهای زیادی ارسال کرده اند ممنونم وقول میدهم همه را دروبلاگم قرار دهم 

 سالن ورزشی وآب آشامیدنی سالم حق مردم روستای ایراج است