وحشت از پخش34 ساعت نوار جنسی سردار زارعی در قوه قضائیه
ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۳   کلمات کلیدی:

جنجال بزرگ در قوه قضائیه بر سر مصاحبه تلویزیونی فرمانده کل نیروهای انتظامی و دفاع او از سردار زارعی این احتمال را قوت بخشیده که نوارهای ضبط شده از مناسبات جنسی او با دختران و زنان روی سی دی در جامعه پخش شود! چند تن از قضاتی که روی پرونده زارعی کار می کنند تهدید کرده اند که 34 ساعت نوار ویدئوئی را که از فساد جنسی سردار زارعی وجود دارد تکثیر کرده و دراختیار مقامات بالای نظام و فرماندهان ارشد سپاه خواهند گذاشت. آیت الله شاهرودی بشدت با این کار مخالفت کرده و گفته است در صورت تکثیر این نوارها، معلوم نیست آنها فقط در دست مقامات باقی بماند. این خطر هست که در آینده در سطح وسیع در جامعه پخش شود و به اعتبار نیروی نظامی و طرح های امنیت عمومی لطمه جبران ناپذیر بخورد. درعین حال شاهرودی بشدت از مصاحبه فرمانده کل نیروهای انتظامی انتقاد کرده و آن را تقابل با قوه قضائی اعلام کرده است

جالب آن که سردار زارعی مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با اراذل واوباش در تهران بود که نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و زننده، افراد را بازداشت می کرد