سیدکاظم وحوضش
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/٢۳   کلمات کلیدی:

عکسهایی راکه مشاهده میکنید مربوط به حسینیه قدیمی ایراج میباشد حسینیه ای که بدون استثنا تمامی ما ایراجیها از آن خاطره داریم حسینیه ای که اگر شبهای چهارشنبه وجمعه به آن سری بزنی به جز چند پیرزن وپیر مرد کس دیگری را نمیبینی یادش به خیر آن زمان که فیلمهای پرده ای درحسینه به نمایش در میا مد چه سر وصدایی برپا میشد این حسینیه  اکنون تنها مانده روزی مرکز سخنرانی مسئولینی که به ایراج می آمدندبودروزهای رای گیری محل جمع آوری رایها بود ومحوطه آن جلوانگاه کودکانی بود که امروز دیگر از آنها خبری نیست اما خدا به آسید کاظم عمردهد که این چند سال نگذاشت چراغ حسینیه خاموش شود وهر چهارشنبه وجمعه ودرهمه مناسبتها مراسم قران خوانی ونوحه خوانی رابرپا کرد زندگی همین است امروز مسجد جامع امام حسین مرکز تمام کارها شده است وانصافا مسجد امام حسین بین دیگرمسجدهای روستاها تک است وچشم وچراغ ایراج است حداقل اگربرایتون مقدور است حتما درایام محرم به ایراج سفرکنید همه شما ایراجیها می دانید که سحرگاه عاشورا موقع خواندن صبح روسیاه طبق سنتهای قدیمی باید چهار نفر نقل(نخل) راتا اتمام صبح روسیاه بچرخانند اما سال قبل کسی نبود که این کار را انجام دهد ومن نظاره گر اشکهای سید کاظم بودم  حسینیه را تنها نگذارید

http://i15.tinypic.com/8ekwrxv.jpg

http://i5.tinypic.com/6omtaw0.jpg

http://i13.tinypic.com/72likjt.jpg

http://i8.tinypic.com/6sb31uv.jpg

http://i1.tinypic.com/7w6hu3c.jpg

http://i11.tinypic.com/6jyvsi0.jpg