گوشه ای از عزاداری مردم ایراج در روز عاشورامربوط به چند سال قبل
ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٦   کلمات کلیدی:

دو عکس زیر مربوط به روز عاشورا ومتعلق به چند سال قبل است در این عکسها میتوانید نقل وعلمها را مشاهده نمایید