برنامه استراتژيک توسعه ايراج
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۳٠   کلمات کلیدی:
**چشم انداز ایراج1400**
 
 
 
 
 
 
 
تهیه وتنظیم:مهندس محمد مهدی عشقی
 
 
مقدمه:
               استفاده وبهره گیری مناسب از امکانات وتجهیزات موجود ونیروی انسانی کارآمد در جهت پیشرفت وتوسعه از سیاستهای اساسی است که در تمام نقاط در حال توسعه بکار گرفته می شودمطالعه وبکار گیری این موارد موجب تعالی وارتقاء تمامی بخشها می گردد.دانستن اهداف وآرزوها بخشی ازآن میباشد  که باید در آینده به آن برسیم .وآنچه که امروز داریم آرزوهای دوران کودکی ما بوده است .پس امروز آرزو می کنیم تادر آینده به آنها برسیم .مع الوصف اینجانب محمد مهدی عشقی با توجه به سوابق مدیریتی که داشتم وسند توسعه وبرنامه های استراتژیک تعداد زیادی از شهرها رامطالعه نمودم بر خود واجب دانستم با توجه به اهمیت موضوع و شروع کار وایجاد زمینه های پیشرفت در منطقه به ویژه روستای** ایراج**سند توسعه وبرنامه استراتژیک ایراج را طبق استاندارد ها ی ملی تهیه ودر اختیار کاربران وبه ویژه مدیران محترم شرکت ازاد اندیشان ایراج ودیگر شرکتها وموسسات قرار دهم .شایان به ذکر است در این نوشتار احتمال خطا واشتباه وجود دارد لذا خواهشمندم نظرات وپیشنهادات خودرا به نشانی mme481211@yahoo.com ارسال ویا با شماره تلفن 09125408388تماس حاصل فرمائید.