افتتاحیه مجلس هشتم را به دکتر حسنی نماینده محترم نایین تبریک میگویم
ساعت ٢:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٦   کلمات کلیدی:

 مجلس هفتم هم گذشت وفردا ٧ خرداد روز  افتتاحبه مجلس هشتم است در این روز نمایندگان مجلس مراسم تحلیف رابه جا می آورند دکتر حسنی از فردا کار شما آغاز میشود وشما ۴ سال فرصت دارید تا ثابت کنید انسانی نیستید که فقط شعار میدهد بلکه اهل کار وعمل هستید خیلیها در پیامهای عمومی وخصوصی به من گفته اند که من شما را منصفانه نقد نکردم وکارهای شما را نادیده گرفته ام همانطور که خودتان در سخنرانیهایتان فرموده اید چهارسال زمان کمی بود وشما کارهایتان را نیمه تمام گذاشته اید اما اینک این گوی واین میدان من آماده ام از این به بعد خارج از هر گونه جناحی فکر کردن وسیاسی بازی شما را منصفانه نقد کنم اما ما از شما میخواهیم به روستاها هم فکر کنید به آن پیرزن و پیرمرد مریضی که گوشه یک روستا افتاده است به جوانانی که بدون کمترین امکانات در روستاها زندگی میکنند وبالاجبار باید بار سفر را ببندند وبه شهرستانها بروند به دانش آموزان دختر وپسر روستایی که باید از ١۵ سالگی  از خانواده جدا شده وبرای ادامه تحصیل به مجتمع شبانه روزی خور که مانند پادگان میماند بروند آیا این انصاف است نوجوانی که در حساسترین سن خود به خانواده نیاز دارد روزهای خود را در مجتمع بگذراند شما فردا سوگند یاد خواهید کرد پس به این سوگندتان وفادار بمانید روستاییان را دریابید نگذارید ایراج وچند روستای دیگر هم به وضعیت بازیاب و هفتومان دچار شود دیگر جای خطا و آزمون برای شما باقی نمانده است ما هم به آب آشامیدنی سالم ، سالن ورزشی دسترسی به اینترنت وپزشک مقیم نیاز داریم با آرزوی موفقیت برای شما در کارهایتان

 خدایا رحمتی کن تا ایمان ، نام ونان برایم نیاورد ، قوتم بخش تا نانم را وحتی نامم را در خطر ایمانم افکنم تا از آنها باشم که پول دنیا را می گیرند و برای دین کار می کنند نه از آنها که پول دین را می گیرند و برای دنیا کار می کنند