حسنی آری؟نه؟هیچکدام؟گزینه ۲ صحیح است؟
ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

آقای دکترحسنی (متخصص قلب وعروق)نماینده مردم نایین چهارسال پیش در رقابتی نفس گیر باآقای مهندس سید ابوالفظل رضوی برنده انتخابات شدوبه قول بعضیها نمایندگی را که ۱۲ سال  در انحصار آقای رضوی بود به دست آورد.و حال که چیزی تا پایان عمر مجلس هفتم نمانده است وآقای حسنی دوبار ه کاندید شده است این چهارسال را یه مروری بکنیم وببینیم آقای حسنی چه کاری برای روستای ایراج انجام داده است من که چیزی یادم نمیاد شما چطور آقای حسنی در اولین سال که نماینده شده بود در عید نوروز همراه بافرماندار وهمراهان به روستای ایراج آمد وقبل از سخنرانی آقای حسنی آقای حاج جعفر اکبر در مورد مشکلات روستا صحبت کرد واز ایشان عاجزانه در خواست یک آمبولانس  برای خانه بهداشت ایراج کردن وقتی نوبت به آقای حسنی رسیدایشان فرمودند یک آمبولانس که برای این مردم خوب چیزی نیست من تا چند ماه دیگر ترتیب این کار را میدهم من فلان کار رامیکنم من.....در همین موقع جوانی از میان جمعیت بلند شد وبا کسب اجاز ه از آقای حسنی گفت آقای نماینده مشکل ما آمبولانس،نانوایی وبقالی .چغالی نیست مشکل اصلی اشتغال وکار است وقتی که کار باشد اتوماتیک وارنانوایی میاد ،جاده درست میشه،پارک درست میشه خلاصه امکانات رفاهی کم کمک بوجود میاد اما الان که چهارسال از آ ن زمان میگذرد آقای حسنی به جای یک آمبولانس چند تا آمبولانس دادند که بهداری ایراج مجبور شد آمبولانسها رابه مزایده بگذاردآقای دکتر حسنی شما که همیشه در هنگام تبلیغات گوشی به دست قلبهای بیمار ییرمردان وییرزنان  رامعاینه میکردید ودارو تجویز میکردیدشما که در برنامه خانواده تلویزیون اینقدر برای مردم دل میسوزانید دارویی برای روستاها یی که هرروز از سکنه خالیتر میشود تجویز کنید چند سالی بیشتر باقی نمانده که مدرسه های ما هم به وضعیت مدرسه روستای بازیاب وهفتومان دچار شود در زمان ما آنقدر دانش اموز زیادبود که مدیر مدرسه موقع تعطیل شدن مدرسه دو نماینده برای کنترل دانش آموزان میگذاشت وباز هم جواب نمیداد والان مدرسه ابتدایی ایراج برای پنج کلاس یک معلم دارد چرا دخترها وپسران روستاها باید برای رفتن به دبیرستان به مجتمع شبانه روزی خور بروند وهمه هم نیمه کاره درس را رها کنندمن با آقای خزعلی دراداره آموزش وپرورش کل اصفهان که مسئول مجتمع های شبانه روزیست تماس گرفتم وگفتم شما الان اگر آمار بگیرید خواهید دید که کسانی که موفق به دریافت دیپلم از این مجتمع میشوند نصف دانش آموزانی نمیشوند که سابقا مجبور به گرفتن خانه وزندگی در شرایط سخت بودندو اکثرا هم دیپلم میگرفتندوحتی خیلیها به دانشگاه می رفتند  حتی ایشان هم حرف مرا تایید کردن و گفتند ما خودمان هم در حال بررسی هستیم آقای حسنی شما که به فلان دندانساز آن قولها رادادید به فلان پرستار وبهیار ودکتر  قولهای قشنگ دیگه ای دادید وبه هیچکدام هم عمل نکردیداین را هم بدانید که خیلیها به خوش تیپی شما رای دادند بدون رودربایستی بگم شما آدم شجاعی نیستید شما از حق مردم دفاع نکردید در این چهار سال برای ایراج یک چاه آب حفر کردید که آن هم بودجه اش ونصف کارهایش  از دوره آقای رضوی انجام شده بود همین الان هم مردم ایراج از طعم بد آب ورسوبهایی که در کتری وسماورشان به وجود آمده گله دارند چندین بار برای شما ایمیل فرستام اما دریغ از یک جواب شما باید جوابگو باشید شما باید تمام کارهایی را که در این  چهار سال انجام داده اید منتشر کنید.طرفدارن شما چه تهمتهایی که به دیگر کاندیداها نزدن حامیان شما در خور چه کارهای که نکردند .وآقای (ف)از خور که همیشه شما را همراهی میکردند وآنروز روبروی مسجد ایراج گفتند ما بیدی نیستیم که با این بادها بلرزیم اما بیدی که با باد نلرزد با تبربه راحتی سر خم می کند

در پس این چهره به ظاهر معصوم وروحانی چه افکاری نهفته است؟