سایت فرمانداری نایین همچنان ازلینک دادن به وبلاگهای ایراج طفره میرود
ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۳/٢٦   کلمات کلیدی:

همانطور که قبلا در مطلبی عنوان کرده بودم  سایت فرمانداری نایین به وبلاگها وسایتهای روستاهای نایین لینک داده است به  جزء ١٣ سایت و وبلاگ روستای ایراج  اما سایت فرمانداری نایین برای لینک دادن به وبلاگها قانونی را تعیین کرده است به شرح ذیل

در انتخاب و قرار دادن سایتها در لیست سایت فرمانداری نایین موارد زیر رعایت گردیده است.

1- سایتهایی نامزد قرار گرفتن در این لیست میگردند که به سایت فرمانداری نایین لینک داده باشند و مکان قرار گرفتن لینک آنها هم ردیف با لینک ما در سایت آنها میباشد

2- اولویت انتخاب با سایتهای و وبلاگهایی میباشد که مدیریت و پشتیبان آن مشخص باشد.

3- اولویت بعدی در انتخاب با سایتهای رسمی میباشد و بعد وبلاگها.

4- سایتهایی که مدیریت آنها مبهم باشد و یا در مطالب آنها توهین، افترا، شایعه، دروغ و یا اخباری که سندیت ندارد وجود داشته باشد از فهرست سایت حذف خواهند شد.

5- سایتهایی که به درج مطالب غیراخلاقی و دشمنی با نظام میپردازند از فهرست سایت حذف خواهند شد.

6- سایتهایی که به سایتهای ذکر شده در بند 4 و 5 لینک داده اند از فهرست سایت حدف خواهند شد.

5- سایتهایی که به درج مطالب غیراخلاقی و دشمنی با نظام میپردازند از فهرست سایت حذف خواهند شد.

6- سایتهایی که به سایتهای ذکر شده در بند 4 و 5 لینک داده اند از فهرست سایت حدف خواهند شد.

 

 

سایت فرمانداری نایین در این ۶ بند فقط برای خود راههای در رو را انتخاب کرده است ومن دلیل این همه غرض ورزی را نمیدانم بهتر بود فرمانداری نایین لیست سیاهی از این سایتها و وبلاگها تهیه میکرد تا همه طبق قوانین فرمانداری کار کنند در کدام یک از وبلاگها وسایتهای ایراج به نظام توهین شده است ویا مطالب غیر اخلاقی درج شده  است سایت زیبای منک ایراج که در نوع خود بی نظیر است چه مشکلی دارد یا وبلاگهایی به غیر از وبلاگ بچه کویر که طبق شنیده ها فرمانداری نایین میخواهد سربه تنش نباشد  اما شما به بند ۴ توجه کنید

4- سایتهایی که مدیریت آنها مبهم باشد و یا در مطالب آنها توهین، افترا، شایعه، دروغ و یا اخباری که سندیت ندارد وجود داشته باشد از فهرست سایت حذف خواهند شد.

 

اما من ثابت مبکنم که سایت فرمانداری به وبلاگهایی لینک داده که نویسنده آن مشخص نیست

 

 به بند۶ توجه فرمایید

 

6- سایتهایی که به سایتهای ذکر شده در بند 4 و 5 لینک داده اند از فهرست سایت حدف خواهند شد.

 

اما من باز هم ثابت میکنم که وبلاگهایی هستند که سایت فرمانداری به آنها لینک داده  وآن وبلاگها نیز به وبلاگهایی که سایت فرمانداری با آنها مخالف است ودر لیست سیاهش قرار دارد لینک داده اند وسایت فرمانداری آن وبلاگهارا حذف نکرده ( چقدروبلاگ تو وبلاگ شد) سایت فرمانداری به جای اینکه تشویق کند وپشتیبان وبلاگها باشد قانون وضع میکند  کدام یک از روستاهای نایین دهیاریش وبلاگ دارد وبلاگ دهیاری ایراج باید به صورت الگو به دیگر روستاها معرفی شود تا همه از این طریق برنامه هاشان را اعلام کنند مشکلاتشان را به گوش مسئولان برساند اما این را هم بگویم ما ایراجیها اتحادمان بیشتراز این حرفها است که به خاطر قرار گرفتن در سایت فرمانداری لینکهای یکدیگر را حذف کنیم امیدواریم فرمانداری نایین در این کار خود تجدید نظرکنداما من امروز دراعتراض به این کار فرمانداری نایین به این سایت لینک میدهم و از تمامی وبلاگها نیز میخواهم که این کار را انجام دهند چون ما تحمل صدای مخالف را حتی با اسم مستعار داریم باشد که فرمانداری نایین نیز با دیدی بازتر  ومتفاوت با گذشته به وبلاگهای ایراج  نگاه کند

 

           گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست

                              آنچه البته به جایی نرسد فریاد است