ناگفته هایی در مورد مهندس رضوی وآقای مقيمي دو کانديدای رد صلاحيت شده
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۸   کلمات کلیدی:

در این چندسال اخیربه مهندس رضوی تهمتهای بسیارزیادی زدند از جمله اینکه دیگر ایشان به نظام واسلام خدمت نمی کند و..اماچندین سال پیش اداره کل اطلاعات اصفهان کتابی در سه جلد به نام(انقلاب به روایت اسناد ساواک) رامنتشر کرد که حتما همه آقایان آن رادیده ومطالعه کرده اند.در این کتاب که عکسی از آقای رضوی هم به چاپ رسیده است از آقای رضوی به عنوان یک مبارز و یک مبلغ افکار امام خمینی یاد شده است وکتابها،جزوات ونوارهایی که از ایشان توسط ساواک گرفته شده است در آن کتابها ذکر گردیده است.وحالا چرا آقای رضوی را با این سوابق بسیار خوب قبلااز انقلاب و همچنین نمایندگی مرم نایین در ۳دوره  ردصلاحیت کرده اندجای سوالهای بسیار دارد.

اما آقای  هادی مقیمی که فرمانداریکی از شهرستانهای یزد در زمان آقای خاتمی بوده است ایشان رابه استناد به بند ۳ماده ۲۸ قانون انتخابات یعنی عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل مترقی ولایت  مطلقه فقیه رد صلاحیت کردند اما اینجا یک سوال پیش می آید اگر اتهام آقای مقیمی درست است پس چرا آقای حسنی شخصی را واسطه قرار میدهد که آقای مقیمی از ایشان حمایت کند و پیشنهاداتی به آقای مقیمی... اگر اتهام ایشان دروغ هست که هست وآقای مقیمی از نیروهای وفادار به نظام  و ولایت فقیه است چگونه رد صلاحیت می شود واین مشخص می کند که کسب رای حد ومرز نمی شناسد وممکن است کار به هرجایی برسد تا موقعیت خویش حفظ کنند.