دکتر حسنی در کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۸   کلمات کلیدی:

دکترسید شهاب الدین صدر به عنوان رییس کمیسیون، دکترحسین علی شهریاری نماینده زاهدان و دکتر انوشیروان محسنی بند پی نمانیده نوشهر به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم و دکترشاهرخ رامین نماینده دماوند و فیروزکوه نیز به عنوان مخبر کمیسیون مذکور برگزیده شدند.همچنین دکتر حسین حسنی بافرانی نماینده نایین و دکترعلی کائیدی نماینده ملاوی و پلدختر نیز به عنوان منشی های اول و دوم کمیسیون بهداشت و درمان تعیین شدند.

              آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم         

                                          یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم