دهیار ایراج در پیامهای خصوصی من را تهدید میکند
ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٦   کلمات کلیدی:

سلام دوستان دهیار ایراج من را در پیامهای خصوصی تهدید میکند که فلانت میکنم دمت را قیچی میکنم آقای ... پایت را از گلیمت بیشتر دراز کردی احمق برای چه صحبتهای فضل الله را در وبلاگت نوشتی حماقت بزرگی کردی  حالا فضل الله یه چیزی گفت هر چند من از اودفاع نمیکنم  شما اگر جراتش را دارید بروید همینجور به آقای اکبر هم بگویید کسی که احترام مسجد را نگه نداشت واز تریبون مسجد هرآنچه خواست گفت ودوست داری همه ساکت باشند وخفه شوند  وقتی حاج مهدی نجفی مردم را تهدید میکند که دیگر حتی فیش برق وآب را هم نمیگذارم در خانه هایتان بیاورند همه باید خفه شویم وبگوییم چشم  همینطور در آخر باز بنده  را تهدید کرده اند که مواظبت خودت باش وگر نه شرمنده ات میشوم آقای دهیار اینجا را اشتباه کردی به جای اینکه دنبال بچه کویر وامثالهم بگردی وظیفه ات را انجام بده اصلا در حیطه وظایف شورا ودهیارنیست که کسی را شناسایی کنند آدم نباید اینقدر ترسو باشد که تا کسی ازش انتقاد میکند به صرافت بیفتد که او را پیدا کند . دوست داری همه چیز در انحصارت خودت باشد وخبرهها را هر جور که صلاح میدانی وخوشکلتر است در وبلاگت بزنی پس چرا وقتی آقای (ع) سیمانهای اهدایی آقای اکبر راپس فرستاد وگفت این سیمانها را برای من فرستادند تا  هر وقت از من خواستند نامه های بی عدالتیشون را امضا کنم  این مطلب را ننوشتید نه عزیزم دیگه زمانه عوض شد تو هم عوض شو وزبان تهدید را در پیش نگیر