حکم مرگ برای نابودی نخلستانها ( رای کمیته ستاد حوادث غیر مترقبه استان)
ساعت ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/۱٥   کلمات کلیدی:

حکم نابودی کامل نخلستان های کهن خور صادر شد. بنا بر شواهد عینی از صبح امروز چندین لودر و بولدوزر و اره های آهنی بر پیکر نخل های باقی مانده از آتش افتاده اند و گفته می شود تا نابودی تمام نخلستان از پای نخواهند نشست.تا دیروز اگر امیدمان بود که آتش سرانجام مهار خواهد شد امروز دیگر امیدی به مهار انسان ها نیست. با هر که صحبت می کنی صحبت از کندن نخل هاست چه خشک و چه تر ، همه محکوم به نابودیند.اینست سرانجام عمری پایداری و استقامت در دل کویر.با حکمی به راحتی سرمایه عمر کشاورزی و شاید ملتی نابود می شود.(برگرفته شده ازوبلاگpickhoor.blogfa.com)

عکسهایی از آتش سوزی نخلستانهای خور