آقای حاج رسول دانا به شهریور نزدیک میشویم چه نمره ای به دکتر حسنی میدهید؟؟
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٠   کلمات کلیدی:

   نگاهی به نوشته  وبلاگ شهید جاویدالاثر در تاریخ ٢٢/١٢/ ٨۶

ویژگیهای یک نماینده صرفا به سوادویا تخصص نیست . موارددیگری نیاز است که اخلاق حسنه روابط اجتماعی خوب زبان گویا حفظ امانت- تجربه- تدین وتعهد وخیلی چیزهای دیگر که من بلدنسیتم بنویسم . البته این بزرگواران انشاء ا...همه ویژگیها را دارند. امادلایل حقیر برای انتخاب دکتر حسنی بخاطر این تجربه 4ساله بوده که قطعا ایشان هم 4سال قبل وقتی وارد مجلس شدند با قواین ونحوه قانونگذاری مثل امروز وارد نبودند . ایشان دراین 4سال با دو دولت اصلاح طلب واصول گرا مواجه بوده که نمی شود بخاطر دوسلیقه مختلف امروز نمره ای عالی ویا ضعیف به ایشان داد . فرجه بدهیم 4سال دیگر باشد دراین 4سال خواسته هایمان را ازاومطالبه نماییم اگر نتوانست دردور بعدی به اورای نخواهیم داد وبنظر می رسد اکنون زود باشد که بخواهیم به ایشان نمره بدهیم  یاکه اورا رد نماییم یک دانش آموز درخرداداگر تجدید شد نمی گویند مردود شدی تاشهریور به او مهلت می دهند خودش را پیدانماید تا قبول شود. برادران وخواهران خوبم توجه نمایند که اگر آقای طباطبایی ویا هریک از کاندیدها برنده این دوره شدند آنها هم به زمان نیاز دارند تا با چم وخم قانونگذاری آشنا شوند . چنین تصور نشود که اگر این عزیزان نماینده شدند باید معجزه کنند . اما اگر دکتر حسنی انتخاب شود شمشیر را ازرو خواهیم بست وحقوقمان را ازاومطالبه خواهیم نمود چون عذری نخواهد داشت . درپایان کلام خاطر نشان می شود که حمایت اینجانب ازدکتر حسنی حمایت شخصی است وحتی با اینکه یکی ازخدمتگذاران شرکت تعاونی آزاداندیشان هستم ودکتر حسنی باایجاددفتر صنایع درنایین خدمت بزرگی کرد وطی مدت یکسال شرکتهای مختلفی برای ارایه خدمات وتولید به بهره برداری رسیده وخواهید رسید وشرکت تعاونی آزاداندیشان هم یکی ازاین شرکتها است وبحق دکتر حسنی زحمات زیادی کشیده اند . نخواستم درامانتِی که مردم بما سپردند ازآن سو ء  استفاده نماییم وازطرف بیش از200نفر اظهار نظر کنیم  فقط وفقط نظر شخصی خودرا اعلام نمودم وحتی باوردارم که بعضی از اعضای هیئت مدیره محترم هم با نظر اینجانب موافق هستند  ولی بخود اجازه ندادم که ازقول آنها هم مطلبی بنویسم . خدایا توشاهد باش آنچه ما نوشتیم چیزی بجز رضایت تو را فکر نکردیم وازدرگاه حضرتت تقاضای کمک وتوفیق داریم .

برمحمد وآل اوصلوات  - ارادتمند شمارسول دانا

 به نظر من دکتر حسنی اصلا سر کلاسها حاضر نشده اند که نمره ای به ایشان بدهیم واگر کسی سر کلاس وجلسه امتحان غیبت کندچه نمره ای میگیرد؟؟؟ راستی شمشیرمان را از رو بستیم یا نه... همینگونه که این چند ماه به سرعت سپری شد این چهار سال هم چشم بر هم زدنی خواهد گذشت