جناب آقای دکتر حسنی نماینده محترم شهرستان نایین
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٢٢   کلمات کلیدی:

با سلام ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه به شما .متاسفانه با تماسهای مکرر به تلفن همراه شما  وارسال پیامک متاسفانه جوابیه ای ازسوی شما داده نمی شود.

اینک چندین سوال ازشما دارم لطفا درصورت فرصت کردن پاسخ بفرمایید .

١- آیا رویه نمایندگی مجلس هفتم با هشتم تغییر  کرده ؟

٢-  آیا شما خودرا نماینده همه مردم منطقه نمیدانید ؟

٣- آیا شما درمجلس سوگند یاد نکردید که حافظ منافع متوکلین خود باشید؟

۴- آیا با گذشت ششماه ازانتخابات هنوز هم سرتان شلوغ است ؟

۵-  آیا دراین مدت درهیچ جلسه ای ازجلسات اهالی شرکت نکردید؟

۶- آیا نسبت به بی تفاوتی که با اهالی ایراج داشتیدنسبت به سایرروستاهها هم همین گونه رفتارنمودید؟

٧- آیا به این فرمایش پیامبر که می فرماید لا عهد له لا ایمان له توجه فرموده اید ؟

٨- آیا از اهالی روستا  اعم ازشورا دهیار اعضای شرکت آزاداندیشان کم لطفی به شما شده است  ؟

٩-آیا به قولهایی که بما برای حضور درجمع ایراجیها داده اید جامه عمل پوشاند ه اید ؟

١٠- آیا دوران نمایندگی مجلس دراین دوره بیش از ۴سال است ؟

برادر عزیز واصول گرا معیار های اصولگرایی را بفرمایید تا ما هم ازشما پیروی کنیم. آخر با گذشت ۶ماه شما فرصت نکردید یکبار درجمع ما حاضرشوید؟اگر بی اعتنایی شما به مردم روستای ایراج تعمدی است ما حق خود را دراین دنیا مطالبه نخواهیم کردوصبر میکنیم تا عالم قیامت درپیشگاه  خدا انبیاء واولیاء‌الهی وشهدا،اگر تعمدی نیست که امیدواریم نباشد بهتراست برای رفع این ذهنیت هرچه سریعتردرجمع اهالی حاضر واز آنان دلجویی نمایید.   

برگرفته از وبلاگ شهید جاویدالاثر ایراج