دکتر حسنی در اردوگاه شهید فهمیده ایراج!!!
ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۱   کلمات کلیدی:

                                             شنیده ها

طبق شنیده ها دکتر حسنی همراه با استانداروفرماندار نایین وچند تن دیگر چند روز قبل در اردوگاه ایراج جلسه ای داشته اند البته این جلسه باکباب وپذیرایی همراه بوده است امیدواریم بهشون خوش گذشته باشد  این جلسه در رابطه باحل کردن مشکلات روستاها بوده است خوب دیگه برای حل مشکلات مردم که همیشه نباید جلسات رسمی باشه این هم بک جورش!!