پیام مهمی از مهندس رضوی
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٧   کلمات کلیدی:

                                                                                         

                   سید ابوالفضل رضوی          چهارشنبه، 17 بهمن 1386، ساعت 15:9  

سلام؛ خدا را شکر ميکنم برای ادامه خدمت آمادگي خودم را اعلام کردم و تا کنون پرونده سازان وتهمت زنندگان متاسفانه در ظاهر موفق بوده اند ولی مطمئناْ پیروزی وموفقیت از آن ماست چرا که ما به تکلیفمان عمل کردیم ودیگران که با دنیا و مقامات دنیوی رابطه ای ندارند مانع شدند (حتماْ برای رضای خدا)اما به قول معروف هميشه خورشيد زير ابر باقی نميماند وحق روشن خواهد شد نمیدانم کسانی که براحتی مسلمانی را نامسلمان ميخوانند و مدافع ولايت فقيه وقانون اساسی وازتلاشگران ايجاد حکومت جمهوری اسلامی را مخالف آن آيا التزام عملی به اسلام دارند ؟ اصلاْ آیا اينانی که براحتی گناه سخت تر از زنا (تهمت ؛غیبت و....)انجام میدهند خودصلاحييت دارند ؟و اما عزيز ی که در مورد استعفا سئوال کرده اید.من استعفا ندادم که علتش را بگويم وبدانيم قيامت هست و هر کس بايد جواب گفتار ورفتارش را بدهد و در انوقت امکان فريب خدا نيست .و نیز میدانيم رقابتی در انتخابات نايين از جهت وجود افکار مختلف مدافع نظام وولایت فقیه مثل همه جای کشور نيست البته افراد شخصيتهای متفاوتی دارند ومثل هم نيستند واز لطف بينهايت مردم بسيار سپاسگزارم شايد يکی از دلايل رد من همين الطاف باشد

E-mail:  sayedabolfazl@yahoo.com