نام مساجد وکوچه پس کوچه های ایراج
ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/۱٩   کلمات کلیدی:

روستای ایراج به سه بخش تقسیم شده  است  قسمت اول که به آن توده می گویند (منظورم حزب توده نیست منظورم توی ده است) که قدیمیترین بخش ایراج است وقسمت بعدی پشت قلعه وجدیدترین و نوسازترین بخش شهرک است که امروزه به شهرک امام حسین معروف است روستای ایراج مسجدهای زیادی دارد همچنین به خاطر اینکه ایراج روستا است وهنوز کوچه هایش نام گذاری نشد است ا(لبته شورای سابق قراربود کوچه ها رااسم گذاری کند) از قدیم الایام هر کوی وبرزن اسم خاصی داشته  و اگر شما از ان کوچه عبور کنید وبه اسم کوچه فکر کنید  می بینیداسمهای بسیار جالب ودر خور آن کوچه ویا منطقه است که من امروز تا جایی که ذهنم یاری کند اسامی کوچه وپس کوچه ها را خواهم نوشت

مسجدهای ایراج :بعضی از این مساجد اسم ندارد ودر هر منطقه ای که واقع شده به آن نام خوانده میشود.مسجد بالاحوضو-مسجد سید کاظم-مسجد جامع-مسجد کبلا ابراهیم-مسجد لب جوی-مسجد امام حسین-مسجد امام صادق-

کوچه وپس کوچه های ایراج:بیخ کاهریز-کوچه تارو-بالاحوضو-رختشورخونه-جوب جلالآ-خرمن کشته-باغ سیدا-دم خواجه خضر-پازیارت بالا-پازیارت پایین-پیرحاجاتو-تومیدون-سرپلو-سرچله خونه-راه زیر درخت-راه زیر قلعه-میدون پشت قلعه-کتل تهجو-کتل میسینو-لب جوی-چاله حوضو-بیخ درگو-توخندق-دم دروازه-راه زیر حموم- گودال مزار-کتل گله-زیرکاج-دم مخابرات دیگه یادم نمیاد شما یادتون اومد پیام بدین

وبلاگ پیک ایراج عجب عکسهایی گذاشته تو وبلاگش نبینی نصف عمرت در فناست