توریست فرصتی که ایراج از دست میدهد!!رمز موفقیت مازیار گرمه ای در چیست ؟؟
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٦   کلمات کلیدی:

در تعطیلات چند روز قبل 4 مینی بوس حامل دوست داران کویر در روز جمعه و دو اتوبوس در روز شنبه وارد ایراج شدند که البته مقصد اصلی هیچ کدام روستای ایراج نبود هرچند بعضیها در ایراج خبرداشتند که قرار است تعدادی توریست به ایراج هم بیایند امابه روی مبارک خود نیاوردند امابه راستی اگر در روزی که توریستها به ایراج آمده بودند آقای اباذر نجفی که برای تعطیلات به ایراج رفته بود در ایراج حضورنداشت وپس ازیکی دوساعت به سراغ توریستهانمیرفت چه میشد؟ میدونم هیچی نمیشد فقط یک فرصت دیگر از دست رفته بود؟آقای علی عشقی دهیار ایراج در روز جمعه در ایراج حضور داشتند ولی هیچ استقبالی ازتوریستها انجام ندادند شورای ایراج هم که قربونش برم توریستها سرگردان مانده بودند تا اینکه با راهنمایی اقای نجفی وچند نفر ازبچه های دیگر گشتی در ایرج زدند اما مازیار گرمه ای به مردم گرمه آموزش برخورد درست با توریستها رامیدهد به آنها آموخته است که باید افکار سنتی دست وپاگیر را کنار گذاشت وموفق هم بوده است واقعا چگونه روستای گرمه توانسته است با نخلستانهای خشکیده اش بازهم جذب توریست کند آیا فرهنگ فرنگی مابانه جناب مازیاردر این امر دخیل است ؟ البته این یک مورد است آقای مازیار از کوچکترین اثرتاریخی بزرگترین بهره وری را میکند وکلی هم برایش تبلیغات میکند رفتار صحیح اوبا توریستها فراهم کردن یک فضای شاد احترام به ذائقه توریست اما ما چه در صدد فروختن واز بین بردن مکانهای تاریخی هستیم نابود کردن حمام قدیمی ایراج فروختن قبرستان گبرها،(البته ناگفته نماندکه آقای ساغر خریدار قبرستان گبرهابه زودی مزرعه معروف به (گزو) را هم در عروسان خریداری میکند )مردم گرمه خیلی از چیزها برایشان عادی شده است اما مگر در ایراج کسی جرات دارد فضای شاد فراهم کندسیل تهمتها است که به سویش روانه میشود چون ما هنوز فرهنگ توریست پذیری برایمان جا نیفتاده است به همه کس وهمه چیزبدبینانه نگاه میکنیم ما به مردم خور هم باید به چشم توریست نگاه کنیم دربهار نگاه کنید چه جمعیتی از خور به روستای ایراج میاید مطمئن باشد اگردر ایراج جاومکانی باشدمردم خور هم حاضرندیکی دوشب در ایراج بمانند بیایید جاهای دیدنی گرمه وایراج را ،آب وهوا را با هم مقایسه کنیم تا ببینیم ما موقعیت بهتری میتوانیم داشته باشیم یا روستای گرمه؟ یک راهنما نداریم چشممان که  به چند توریست میافتد هول میشویم نمیدانیم چه باید بکنیم چگونه با توریستها رفتار کنیم طرز صحبت کردن بسیار مهم است اگر ما هم یک جا ومکانی برای اسکان توریستها داشتیم میتوانستیم آنها را شاید چندشب در ایراج نگه داریم!! سِر کار مازیار گرمه ای در چیست آیا او توریستها را جادومیکند؟؟؟؟؟؟؟؟

چند حاشیه از بازید توریستها از ایراج

در روز شنبه بالاخره آقای دهیار را هم دیدیم که با تلاش ایشان توریستها توانستند از اردوگاه هم دیدن کنند هم غذایشان را بخورند آقای عشقی ما همچنان به شما امیدواریم ومیدانیم برنامه های خوبی را در این زمینه دارید

گلاب شدید به روتون یکی از مشکلات توریستها در این یکی دوروز نبود سرویس بهداشتی بود که باید این مشکل را جدی گرفت چون سرویس بهداشتی در ایراج زیاد است اما درش قفل است

توریستها به دنبال انار ورب انار وماست محلی و.. میگشتند وسراغ از شتروشترسواری میگرفتند (در انارک شتر سواری برای توریستها دوری 2000 تومان!!!)

بعضی از توریستها اعتراف کردند که در روستاهای اطراف جایی را زیباتر از ایراج ندیده اند

توریستها به علت کمبود جا در روستای گرمه مجبور به برگشت شده بودند مازیار اعلام کرده است تا دو ماه دیگر هتلش پر است کاش میتوانسیتم از این فرصت استفاده کنیم

مغازه حاج حبیب ثابتی کمتر از یک ساعت نزدیک به 70 هزارتومان فروش داشت