این چوپان دروغگو فقط خنده را برلبهای من آورد
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٦   کلمات کلیدی:

آقایی امروز در پیامی خود را آقای محمود کاشف مدیر وبلاگ بندر کویر معرفی کرد وفکر میکرد با این کارش می تواند روابط من وآقای کاشف را خراب کند اما همانطور که آقای کاشف درمطلبی در وبلاگشان توضیح داده اند من وایشان از طریق ایمیل در تماسیم وروزانه چندین ایمیل رد وبدل میکنیم.پیام این آقا چیزی شبیه به جک سال است این آقا اینقدر کوته فکر است که حتی به فکرش هم نمیرسید که ما در تماس باشیم .تویی که در این چند روز با پیامهایت در صدد تخریب مسئولین آزاداندیشان و برهم زدن روابط خوب وبلاگهای ایراجی هستی وحتی پیامی از آقای حجت اله زاهد مدیر عامل شرکت آزاداندیشان ارسال کردی طبق تحقیقات من آقای زاهد اصلا اینترنت نمیرودواز زبان آقای رسول دانا هم یکی دیگر از مسئولین آزاد اندیشان پیامی به وبلاگ آروون فرستادی در حالی که آقای دانا امروز در ایراج بود ودسترسی به اینترنت نداشته است فردا هم حتما نوبت آقای نجفی ویگانه است که از طرفشان پیام بفرستی .بدان با این کارت ما را فقط  به خنده وا می داری واتحاد ما را بیشتر میکنی همانطور که قبلا گفته ام زرنگترین آدمها خود را به احمقانه ترین شکل لو می دهند