کارهای انجام شده در ایراج توسط شورا ودهیاری وبرنامه های آینده
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢۸   کلمات کلیدی:

راه اندازی صندوق قرض الحسنه و وسایل مر بوط به آن از قبیل دزد گیر و..مرتب کردن حمام عمومی نورپردازی قلعه، انتقال فاضلاب خانه های نزدیک نانوایی و  انتقال فاضلاب خانه های اطراف رخت شورخانه به پشت رخت شور خانه برق رسانی فنجون دوونو و تسطیح قبرستان و ....
 کارهای اصلی دهیاری و شورا حول بحث توریستی کردن ایراج است که چند خانه مخروبه خریداری و به مازیار و چندکارشناس معماری که از خبره ترین کارشناسان بازسازی هستندنشان داده شده است (یکی از این کارشناسان جایزه یونسکو را درمرمت شهر های قدیمی دریافت کرده است) با این کار ایراج به قطب گردشگری تبدیل می شود در آینده نزدیک نقشه برداری ایراج برای ثبت در ردیف روستاهای باستانی همچون ماسوله و.... انجام می پذیرد البته طرح احداث هتل هم دربرنامه دهیاری است و....

فعالیت شورا ودهیاری در هفته های اخیر راه اندازی حمام عمومی به سبک قدیم (نفت کوره) گرفتن چندین خانه و تجهیز آنها هماهنگی با مسئولان آموزش و پرورش و نیروی انتظامی
 برای امنیت گروه کارگردانی فیلم آخردنیا و ....بچه کویر :این کارها طی یکسال گذشته وصرف وقت وهزینه های زیادی انجام شده است من اگر از شورا ودهیاری انتقاد میکنم فقط به خاطر ایراج است من که با شورا ودهیار پدر کشتگی ندارم .  البته صدا از دیوارهای اطراف من در اومد ولی از شورا صدایی در نمی آید خدا خیرشان بدهد این خویشتن داریشان قابل ستایش است آیا سکوت همیشه علامت رضایت است؟