دکتر حسنی فردا شب در حسینه(ایراجیها) شماره 2 خلیج
ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٩   کلمات کلیدی:

 

                                              

جناب دکتر حسنی  نماینده محترم شهرستان نایین فردا شب در حسینیه شماره ۲ سخنرانی دارد. امیدوارم آقای حسنی در این جلسه از کارنامه چهارساله خود دفاع کند وکارهایی را که در این چهارسال برای شهرستان نایین به ویژه عمران وآبادانی روستاها انجام داده است دراین جلسه برای عموم تشریح کندوانشاءاله وقت به اندازه کافی داشته باشند وبه سوالات جواب دهند. من که از تهران دورم اما شما سوالات خود رابپرسیدچهار سال زمان کمی نیست امیر کبیر در ایران ۳ سال در راس امور بود  وکارهایی را که انجام داد مردم هنوز از منافعش برخوردارند آیا دراین چهارسال از فرصتها به درستی استفاده شده ست ؟ در این چهارسال برای ورزش وتحصیل جوانان شهرستان نایین چه اقداماتی انجام شده است؟به چند درصد از قولهایتان عمل کرده اید؟چرا نوجوانان دختر وپسر روستای ایراج ودیگر روستاها برای تحصیل باید به مجتمع شبانه روزی خور که قوانین پادگان را دارد بروند؟ ایا این انصاف است که بچه های ما ازسن ۱۵ سالگی از خانواده هاجدا شوند؟شمادر این چهارسال چند بار به روستاها سرکشی کرده اید ودر هر دفعه به غیر از مساجد که برای سخنرانی در نظر گرفته میشد  از کدام نقطه دیگر روستاهادیدن کرده اید ودر هر بازدیدی در هر روستا چند ساعت وقت می گذاشتید ؟ به غیر از زمان تبلیغات پای صحبت کدام پیر مرد وپیرزن وجوان نشسته اید ؟  دلیل اینکه در آستانه انتخابات برای بار سوم در این چند سال کلنگ آب انارک به زمین می خورد چیست ؟آیا تابلویی که جدیدا در نزدیکی خور نصب شده است وروی آن عبارت ناحیه صنعتی منطقه خور وبیابانک نقش بسته است صرفا یک تابلو است ویا نه سرمایه گذارهایی هم قرار است سرمایه وصنعت خود را به این منطقه بیاورندوفقط یک تابلو مانند تابلوی طرح هادی روستاها نباشد؟برای جذب توریست تا به حال چه اقداماتی انجام شده است؟آیا خدمات بهداشتی  شهرستان مطلوب است؟ آیا برای اشتغال برنامه هایتان عملی شده است پس چرا جمعیت روستاها روز به روز کمتر میشود؟آیا آیاو..............