مراسم الله رحمتی در روستای ایراج

 از قدیم الایم مردم روستای ایراج رسمی  داشته اند به نام الله رحمتی هر گاه آسمان بر زمین بخیل میشد وباران نمیبارید  مردم در حسینیه جمع میشدند وعلمی را که به علم حضرت فاطمه معروف است را از مسجد جامع ایراج می آورند و مراسم آغاز میشدالبته بیشتر ،بچه ها به همراهی چند مرد این مراسم را اجرا میکردند چون مردم معتقد بودند بچه ها دلشان پاک است ودعایشان زودتر مستجاب میشود این بچه ها علم را بر در تمام خانه های ایراج میبردند واشعاری را میخواندند وصاحب خانه به آنها گندم ویا حبوبات میداد و ،وقتی الله رحمتی تمام میشد همه به حسینیه باز میگشتند وعلم دوباره در سر جایش قرار مگیرفت خانمها ی ایراجی نیز  جمع میشدندوحبوبات وگندمها را تمیز می کردند واز آن آش باران درست میکردند

قسمتی از اشعاری که در الله رحمتی خوانده میشود

 یا الله رحمتی     یا امام همتی      خدا بده رحمتی   یا  خدا بده نعمتی

واشعار دیگری هم بود بدین مضمون

یه مشتک جو داشتم       پشت کتلو کاشتم

ای خدا بده بارون            از بهر گناه کارون

 

همچنین میگویند دو قبر در ایراج است که به قبر کشته معروف است وایراجیها معتقد بودند که وقتی باران نمیبارد اگر روی این قبرها آب بریزند باران میبارد البته این رسم خیلی وقت است منسوخ شده است و بیشتر این را قدیمیهای ایراج میگویند  وبچه های الان خیلی از این موضوع اگاهی ندارندخود من هم چند وقت پیش این مطلب راشنیدم البته میگویند هنوز هم این قبرها وجود دارد

 

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
ایمیل

سلام یک ایمیل زدم برایت. چرا جوابم را نمیدهی؟ توی پست پنجشنبه هم برایت یک نظر خصوصی فرستادم؟ نمیخوانی؟