گوسفند 140 کیلویی در خوروبیابانک!!

گوسفندی با 140 کیلوگرم وزن در شهر خور تعجب دامداران را بر انگیخته است. به گزارش واحد مرکزی خبر، دامپزشک اداره جهاد کشاورزی خور و بیابانک گفت : گوسفندان به 4 گروه مولد پشم ، گوشت ، شیر و پوست دسته بندی می شوند. شایگان افزود : این گوسفند نر دو ساله ، از نژاد لری است که برای پرورش گوشت ، پوست و پشم مستعد است. وی گفت : با پرورش نژاد این نوع گوسفند می توان برای تولید گوشت پرواری در منطقه اقدام کرد.
                     

/ 0 نظر / 10 بازدید