روزبزرگداشت فردوسی احیا گر زبان فارسی گرامی باد

ای بزرگمرد حماسه ساز ایرانی !


ای مهر آیین وعدالت کیش !

روح یکتا پرستی

جوهر جوانمردی وآزادگی ات در ادبیات آن موج می زند

سیمای هر یک از قهرمانهای اسطوره ایت مظهر آرزوهای خفته این ملت است که به قلم شیوای تو حیات حقیقی می یابد.

چه انسانهای آزاده ای که بازوبند رستم بر دست بستند وبه حمایت از مردم مظلوم ورنج کشیده قیام کردند.

چه انسانهای پاکدامنی که چونان سیاووش پای در آتشنهادند تا شرافت وحیثیت ملی ایران خدشه دار نشود.

 

      زشهنامه گیتی پراوازه است         جهان را کهن کرد و خود تازه است

            تویی دودمان سخن را پدر           به تو باز گردد نژاد هنر

چگونه تو را نباید بزرگ خواند؟

نام بزرگت همیشه جاوید است.همچون نام ایران همچون نام همان بنای بلندی که ساخته ای :

      پی افکندم از نظم کاخی بلند      که از باد وباران نیابد گزند

آری نام تو با نام ایران گره خورده است واین گره تاریخ را هیچ دستی به فاصله تبدیل نخواهد کرد

نامت همیشه بلند همچون نام ایران!!!!

                      حکیم ابوالقاسم فردوسی پدر زبان فارسی

                             

/ 0 نظر / 5 بازدید