به این میگن امید به زندگی!!!

عکسی را که در زیر مشاهده میکنید مربوط به گیاه رازیانه میباشد که در بالای پشت بام یکی از خانه های قدیمی ایراج روییده است وبا مراقبتهای یک پیرزن تا این مرحله از رشد رسیده است با دیدن این عکس چه حسی به شما دست میدهد.

 چرا گرفته دلت، مثل آنکه تنهایی.
- چقدر هم تنها!
- خیال می کنم
دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی.
- دچار یعنی
عاشق
- و فکر کن که چه تنهاست
اگر که ماهی کوچک، دچارآبی دریای بیکران باشد.
- چه فکر نازک غمناکی!

              

/ 0 نظر / 11 بازدید