شورای ایراج برای مردم ایراج ویا چراغ سبزی برای خور و.. برنده این بازی

شورای ایراج مقدمات انتقال  آب چشمه کتل تهجو اما شما بخوانید چشمه امید وزمزم شورا را به شهرک آماده کرده است  طرح مضحکی که در سال شکوفایی ونوآوری بدجوری دهن کجی میکند واقعا من مانده ام که اولین بار کدام دانشمندی چنین ایده ای را مطرح کرد باور کنید وبدانید اگر این کار انجام شود مشکل آب تلخ ایراج هیچگاه حل نخواهد شد نمیدانم ما باید از این کار شورا استقبال کنیم ویا با شک وتردید به آن نگاه کنیم ؟ لوله ها برای انتقال آب خریداری شده است شاید این کار در مدت کوتاهی جوابگو باشد ولی در دراز مدت به ضرر ایراج است وهیچ کس از انتقال آب چشمه تهجو به شهرک بیش از خوریها خوشحال نخواهدشد شورای ایراج با این کارش چراغ سبزی بزرگی رابرای خور روشن خواهد کرد که ضررش برای مردم ایراج است اگر این کار انجام بشود همه بی خیال برطرف کردن مشکل آب میشوند وچه لذتی میبرند بعضیها ،بعضیهایی که کارشکنی میکنند وجلوی پیشرفت روستاها را میگیرند کسانی که چشم به این چاه آب دوخته اند کسانی که خارج از ایراج از شورا حمایت میکنند کسانی که یک قطره آب شیرین ندارند اما هم اکنون چاه آبی را جلوی خود میبینند و پیروز بازی همینها هستند کاش همه مانند عباس اشرف راننده مینی بوس ایراج و برادرانش به این راحتی به شورای خودخواه باج نمی دادند آقای دهیار شما که به نحوی سخنگوی شورا هستید  به این سوالها جواب دهید

آقای دهیار لطفا جواب دهید؟؟

۱-تاریخ وزمان برگزاری جلسه شورا ومردم ونظر خواهی شورا از مردم در رابطه با انتقال آب را ذکر نمایید؟

۲-چشمه کتل تهجو یک مکان توریستی است آیا با انتقال آب آن به شهرک به زیبایی این منطقه آسیب وارد میشود یا نه؟

۳-درسرمای سخت چندماه زمستان آیا کسی حاضر است از خانه اش برای برداشت آب به سمت این شیر بیاید در حالی که شیر آب در خانه هست پس این طرح در زمستان کاربردی نداردبله یا نه؟ برای مشکل آب درعید نوروز چه تدابیری اندیشیده اید؟

۴-این طرح تا چه اندازه موفقیت آمیز است واین آب پاسخگوی چند درصد از مردم است وبه نظر شما ایراج با داشتن این همه آب وقتی مردم روستاهای دیگر مردم ایراج را برسر این شیرآب ببینند برای چهره روستا زشت نیست؟

۵-استقبال از این آب تا چه حدی است وچند خانواده بدون رودربایستی وبه دلخواه  به شورا پول داده اند؟

۶-در صورت کم شدن آب چشمه ویا احیانا خشکیدن این چشمه مانند بیست وچند چشمه دیگر در ایراج آیا پیش بینیهای لازم صورت گرفته است واین طرح تا چند سال ادامه خواهد داشت؟

۷-برای مردم توی ده وپشت قلعه برای آب آشامیدنیشان چه فکری شده است شاید آنها جنوب شهری حساب میشوند؟

۸-مشکل آب ایراج کی حل میشود و اقدامات صورت گرفته را بیان نمایید؟

 مخالفان این طرح برای اعلام مخالفت با این شماره تماس بگیرند ۳۳۳۳-۰۳۲۴۴۳۵

آقای دکتر حسنی اگر خودتان هم فرصت ندارید لطفا یک نفر را مامور پیگیری این مسئله نمایید آب آشامیدنی سالم حق مردم ایراج است کجایید عاشقان سینه چاک!!!

                                     بدون شرح!!!!!

                                      2lixzqo.jpg                                       

/ 4 نظر / 5 بازدید
رسول دانا

بچه کوْیر سلام به شما نصیحتی دارم .مطالب شما خوب است ومن سعی می کنم روزی یکبارحداقل به وبلاگ شما سربزنم .مطلب آب کتل تهجو مدتی است دروبلاگ شمااست وظاهرا ازاصل موضوع اطلاعی ندارید .مشکل آب بصورت کلی مستلزم زمان است وبنده اطلاع دارم که هم شورا وهم دهیار مکاتباتی با ارگانهای مختلف داشته ودارند.آوردن آبی ازکتل تهجو به شهرک کاربدی نیست اگر آب کتل تهجو را نمی شود به بیخ کهریز ویا بیخ درگو ویا خرمن کشته برد دلیل نمی شود که مردم شهرک هم ازآن استفاده نکنند . شما اینقدرانتقادمی کنید همه رازیرسوال می برید وتوقع دارید معجزه شود. درصورتیکه اینطورنیست مردم شهرک هزینه لوله کشی راژرداخته اند ازآب هم استفاده می نمایند. حالا مردم توی ده هم هزینه آن رابژردازند اینکار صورت خواهد گرفت . خداوکیلی اگر توانمندهستی ومی توانی دهیارشوی بسم ا... یا اگر کسی راسراغ داری که توانمند باشد معرفی نمایید . مابرای شما حرمت قائلیم اما سعی بفرمایید مردم رانسبت به کارشان دل سرد نکنید . من درنظر داشتم بعدازبازنشستگی بروم ایراج واگر کاری بتوانم برای مردم ایراج انجام بدهم ولی بااین همه وقتی که می گذارم برای شرکت واینهمه زخم زبان می شنوم عطایش

رسول دانا

ادامه مطلب . رابه لقایش بخشیدم ودیگر حاضر نسیتم اینکاررابکنم من اگر طالب خدمت باشم کاربرایم زیاد است وحرمت وآبرویم هم سرجایش . ترابخدابیایید همفکری کنیم دنبال راه حل باشم دست دهیار وشوراوآزاداندیشان رابگیریم تا رشد کنیم

بهاره

بهتر بود می نوشتی موافقان این طرح با 03244353333 تماس بگیرند چون هنوز مردم خجالت می کشند مستقیم انتقاد کنند.

تقی

خیلی ها دوست دارند بعد از بازنشستگی برند ایراج