جانوران وحیوانات روستای ایراج وکویر

امروز میخواهم در رابطه با جانورانی که در روستای ایراج واطراف واکناف ایراج زندگی میکنند برایتان بنویسم در روستای ایراج به جانوران موذی جَک وجانور و یا جمنده که همان جنبنده میباشد میگویند بزرگترین وصبورترین حیوان کویر شتر است  شترها در بیابانها به صورت آزادانه برای خودشان میچرند وصاحبان این شترها از علامت داغی که بر پشت این حیوان میگذارند شترشان را شناسایی میکنند  به بچه شتر هاشی میگویند وبه شتر نر لوک میگویند.حیوانات گوشت خوار شامل گرگ، سیاه گوش،شغال وکفتارو یوز میباشند که در بیاباهای اطراف ایراج زندگی میکنند به غیر از شغال که تعدادشان بسیار زیاد است دیگر حیوانات خیلی کم مشاهده میشوند وگاه گداری به گله ایراج ودیگر گله ها حمله میکنند که تا به حال گوسفندان زیادی را هم کشته اند محل زندگی  اصلی شغالها در مکانی نزدیک ایراج به نام کوه سیاه و یا به زبان عامیانه (کوه سیاوو )است البته روباه این حیوان مکار  وخرگوش راهم از قلم نیندازیم که تعداد خرگوش وحشی به نظر بیشتر از روباه است. در منطقه ای که پشت کوه نام دارد سابق براین میتوانستید دسته خرهای وحشی را نیز مشاهده کنیدوحتی گور خر هم در این مکان زندگی میکرد اما طبق شنیده ها شکار بی رویه این خرها توسط آقایان رستوران دار نسل این خرهای بیچاره را در معرض نابودی قرار داده است حالا میرسیم به زیباترین حیوان کویر بز کوهی که به نر آن کل میگویند واقعا این حیوان چشم وچراغ بیابانهای کویراست البته اگر شکار چیان بگذارند هرچند محدودیتهای زیادی برای شکار این حیوان در نظر گرفته شده است وشکار بانی وجنگلبانی جریمه های سنگینی را برای شکار چیان متخلف در نظر میگیرند اما باز هم لذت شکار این جسارت رابه شکارچیان داده که از شکار این حیوان دست نکشند اما حال میرسیم به دو پرنده زیبا به نام کبک وتیهو که متاسفانه شکار این دو پرنده زیبا و خوش آواز نیز ضربه جبران ناپذیری را به محیط زیست وارد کرده است البته شکارکبک هم جریمه بسیار سنگینی دارد خیلیها نیز به وسیله تله این پرنده را بدون اینکه آسیبی به پرنده برسد شکار میکنند وبه قیمت بالایی میفروشند و جالب اینجاست که خریداران زیادی هم دارد حال میرسیم به خانواده مارمولکها از خانواده مار مولکها در ایراج میتوان به انواع سوسمار ،آفتاب پرست،بزمچه وحیوان وحشتناکی به نام سگ مار اشاره کرد البته مردم ایراج به خود مارمولک بَکو میگویند مارمولک دشمن اصلی سوسک است اما دیگر نوبت خانواده حشرات است که در ایراج انواع واقسام حشرات وجود دارند پشه ،مگس عقرب زرد وسیاه و رتیل که ایراجیها به رتیل (مرده بنگ )میگویند ایراجیها معتقدند اگر رتیل کسی را نیش بزند و فردی راکه رتیل نیش زده سریعا به آب برسانی رتیل در جا میمیرد واگر رتیل زودتر به آب برسد شخص مقابل میمیرد همچنین حشره کَک ایراج در منطقه معروف است حشره ای بسیار ریز که اگر در لباس کسی برود تمام بدن را نیش میزند که جای نیش زدن این حشره به شدت میخارد وحتما باید لباست را از تنت خارج کنی یک نوع سوسک سیاه تپل نیز در ایراج مشاهده خواهید کرد که به آن (گاب خدا )میگویند همچنین شما در ایراج میتوانید انواع عنکبوتها،مورچه ها ویک نوع مگس خطرناک به نام مگس سگی که بد جور نیش میزند ودو نوع زنبور به نام زنبور زارو و زنبور سرخ را مشاهده کنید حال میرسیم به پرندگان ایراج پرندگانی که محل زندگیشان دشت زیبای ایراج است انواع واقسام پرنده ها ایراجیها به گنجشگ چغو ویا چغلو میگویند چغوی سارگی،سینه سرخ ،کاکلو ،لپه کوه،ارزن خورو، انجیر خورو،مگس گیرو ،بلبل،چغوی پسکرو که به چغوی پسکرو پرنده حضرت محمد میگویند وحتی بچه ها هم آن را شکار نمیکنند  اما دیگر پرندگان یاکریم،سارزرد ،سیاه وسبز که سار سبز بسیار زیبا میباشدشاهین،عقاب ،شانه به سر ،مرغ مارگیر،سبزه قبا ،پرنده ای به نام گنکتو، جغد، کوکوه، قرقی و..... اما دسته دیگر این حیوانات خزندگان هستند که شامل مارها میشودنمونه مارهای ایراج مارشاخدار ،تیر مار ،کژدم، شتر مارومار آبی است که به غیر از مار آبی بقیه مارها خطرناک هستند در روستای ایراج اگر در خانه یا نزدیک خانه محل زندگی مار را پیدا کنند درنزدیکی محل زندگی مار کمی آویشن را آتش میزنند تا مار که میگویند از بوی آویشن بدش می آید به بیرون بیاید وماربیچاره را سر نگون کنند هنگام کشتن مار نزدیک به 10 الی 12 نفر جمع میشوند وکلی خودش سوژه وتفریح برای اهالی حساب میشود

من در این نوشته فقط اشاره  کوچکی به حیوانات وجانوران کویر داشتم  شما به بزرگواریتان کم وکاستیهای این مطلب را ببخشید وبرای تکمیل شدن اطلاعاتتان در رابطه با جانوران کویر به سایتهای زیر مراجعه کنید

www.irandeserts.com 

www.iranview.ir

www.vahidvaka.blogfa.com

ogb8kz.jpg

 27ywzd1.jpg

afet05.jpg

/ 3 نظر / 19 بازدید

سلام :اگر برای مراسم عزاداری ایراج ومخارج سنگین آن به خصوص نهار ظهر مسجد که باید میرزای شیرازی زنده شود وآن را حرام کند مثل تنباکو مینوشتی و به آن عمل میشد خدمتی به صاحب عزا می کردی و این عمل مکروه ترک می شد خوب بود اصفهان5228007 ت

علی

مطلب بسیار قشنگی بود -استفاده کردیم و لذت بردیم -ممنونم