ایراج چه خبر

سه تا جوون ایراجی که برای شکار به صحرا رفته بودند توسط شکاربانی دستگیر شدند و به نیروی انتظامی تحویل داده شدند یکی از این بچه هاکه موبایل به همراه داشته یه چند تا فیلم بد بد داشته که نیروی انتظامی گوشی را غسل میدهد وبه ایشان بر میگرداند اما طبق قانون داشتن فیلم مستهجن برای استفاده شخصی جرم محسوب نمیشود اما  دادگاه که برای این جوانان تشکیل شده قرار بوده به ٣ ماه حبس محکومشان کند که فعلا شخصی پیدا شده ومبلغ ١۵ میلیون چک تضمینی گذاشته وفعلا این بچه ها آزادند اما دادگاهشون ادامه داره به نظر بچه کویر خیلی هم کار خوبی کردند که رفتند شکار مسئولین امکانات تفریحی و ورزشی در روستاها بگذارند تا  جوانان ما هم تخلیه انرژی شوند ودست به کار خلاف نزنند جوانان ما هم دل دارند وهمچنین احتیاج به تفریح وجوانی ناز شصتشون

آقای حسن اشرف (مهندس) یکی از مسئولین آزاد اندیشان هم در ایراج به سر میبرد البته  با یه آقایی که از تهران همراه با مهندس به ایراج رفته وقراره کار گاه یخ سازی را راه انداز ی کنه به به

کوچه های ایراج  هم داره آسفالت میشه یه چند تا کوچه که از قبل مانده بود از دیروز به نوبت آسفالت میشود اما  خدایی بی نظمی وبی برنامگی را ببینید اومدن کوچه را قیر ریختند وبرای آسفالت آماده اش کردند اون موقع آقای جعفری که مسئول لوله های آب وپیمانکار است یادش اومده لوله این کوچه باید عوض شود  البته ما هم شنیدیم

اما خبر بعدی در رابطه با آقای حمید زاهد این خبر کمی قدیمی اما من تازه شنیدم میگن آقای زاهد مامور منابع طبیعی شده ودر تابستان به انغوزه چینها باید سر کشی کنه و... به ایشان  خسته نباشید میگوییم آقای زاهد جوان خوب ومطمئنی برای ایراج است

مثل اینکه ایراج در این چند روز  به خاطر بازگشت حجاج کمی شلوغ شده بوده عکسهای  باز گشت حجاج به دستم برسه براتون میذارم تو وبلاگ

سه چرخ جمع آوری زباله هم هنوز تعمیر نشده و آشغالها  تل انبار شده

مثل اینکه با پیگیریهای مسئولین منطقه به علت اینکه خور وبیابانک منطقه گرمسیری است در تابستان قطعی برق ندارد

آقای فضل الله اکبر رییس شورای ایراج به علت مشکلاتی که برایش پیش آمد باز گشتش به ایراج به تعویق افتاد اما همین یکی دو روزه عازم شنیدیم شورا تصمیمات جدید برای یه کارهایی قرار بگیره خدا به خیر کنه

کار ساخت پارک نیز دوباره آغاز شده است

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید