روز جهانی کار و کارگر بر کارگران مبارک باد

دست هایت که آیینه تلاش روزگارند، پر برکت باد!

توانِ دست هایت را می ستایم

ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش

این روز را به تمام کارگران به ویژه کارگران روستای ایراج جوانانی که هم اکنون در معادن و...مشغول به کار هستند همچنین به تمامی کارگران بازنشسته ایراج که زمانی در شرایط بسیار سخت وطاقت فرسایی در معدنهای سنگ وسرب زحمت کشیده اند تبریک عرض می کنم

/ 0 نظر / 27 بازدید