ایراج چه خبر؟؟؟

طبق شنیده ها ساخت۵٠٠ خانه نزدیک پیسار ایراج به واقعیت نزدیک میشود  وباز هم طبق شنیده ها قرار است این خانه ها را یک تعاونی مسکن که در نایین هم خانه های زیادی ساخته وبا استقبال مردم روبرو شده است را بسازد

شیر آبی که شورای ایراج از چاه خندق به شهرک کشیده است چند روز قبل دچار مشکل شد وبه جای آب هوا کشیده ومسئله مهمتر این است که آبی که از این شیر خارج میشود کلر زنی نمیشود

طبق شنیده ها  قرار است شورای ایراج تپه بالای خانه حاج جعفر اکبر را درختکاری کند حالا چه درختی ما نمیدانیم اگر این کار را شورای ایراج انجام دهد کار بزرگ ومثبتی انجام داده است وبه زیبا سازی روستای ایراج نیز کمک کرده است امیدواریم این خبر حقیقت داشته باشد

در ایراج فصل،فصل انار وپختن رب انار است این چندروز از هر کوچه ای که رد شوی بوی رب انار می آید  هر کیلو انار در ایراج ۵٠٠ تومان ورب انار هم هنوز قیمت گذاری نشده است اما کارشناسان ایراجی پیش بینی کرده اند هر کیلو رب انار بالای ۴٠٠٠ هزار تومان خواهدبود

خبر آخر مربوط میشود به شکستن لوله وکندن آسفالت من این سوال را دارم که چرادر یک روستای کوچک هر چند وقت ما باید شاهد کندن آسفالت باشیم وبعد از آن هم آسفالت کنده شده را تا مدتها به حال خودش رها کنیم نزدیک به چند هفته است که نزدیک نانوایی لوله ای شکسته ونزدیک به دو روز آب هدر میرفت وهنور هم تعمیر نشده است ومطلب دیگر اینکه چرا هر روز چندین ساعت آب چاه پیسار به چاله چوله های پیبسار میرود وآقایی که نمیخواهم نامش را ببرم به صورت مجانی این آب را برای معدن میبرد

دوعکس از هدر رفتن آب در ایراج راببینید 

/ 1 نظر / 9 بازدید
یه دل شکسته

سلام امیدوارم پیامم برسه ببخشید اگه میشه خبرایی که به شما ربطی نداره را ننویس راستی این خبرا ننوشتی که دختری دیشب رفته دستشویی ببخشید که دست کمت گرفتمو[قهقهه]