خداحافظی بابان، افشار و حیاتی از اخبار

 مسئولان واحد مرکزی خبر تصمیم به جابجایی و تغییر گویندگان خبر شبکه‌های مختلف سیما گرفته اند و با بازنشستگی زود هنگام تعدادی از آنان نیز موافقت شده است. این گزارش حاکی است فؤاد بابان گوینده قدیمی صدا و سیما که به مرز بازنشستگی رسیده بود از این سازمان رفته و افشار نیز آخرین روزهای خود را در سازمان سپری می‌کند.همچنین حیاتی گوینده قدیمی دیگر این سازمان در آستانه خداحافظی با رسانه ملی است. در عین حال صدوق و خانم کلانتری گویندگان خبر شبکه 5 از سال جاری در اخبار این شبکه حضور نداشته اند. بر اساس این گزارش جابجایی برخی گویندگان به شبکه های دیگر به همراه تلاش و آزمایش برای انتقال برخی خبرنگاران به عنوان گوینده ادامه دارد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید