رییس شورای ایراج بچه های ایراج را به همجنس بازی متهم کرد!!!!!!

دیشب در مسجد اما م حسین با حضور شورای ایراج ودهیار  واهالی ایراج جلسه ای برگزار شد فکر میکنم این اولین جلسه  شورا با مردم بودجلسه دررابطه با لایروبی قنات بود اما خیلی کم به این موضوع پرداخته شد ووقتی بلندگو را به فضل الله اکبر دادند تا سخنرانی کند از بحث خارج شده  و بعد از اینکه کلی به بچه کویر فحش وبد وبیراه گفت که بچه کویر این همه نگران قبرستان گبرها است حتما خودش دنبال گنج است وخودش درتخریبها دست داشته واما مهمتراز همه در حالی که همه اهالی در مسجد بود گفت که من میدانم بچه ها به زیر پلها میروند وهمجنسبازی میکنند پرونده همه تو دستمه واز همه کارهاشون خبر دارم واقعا در مسجد جای اینگونه صحبتها است آقای دهیار لطفا نیم ساعت دیگر مطلب در وبلاگت نزن واین را تکذیب کن به محض اینکه صدای ضبط شده فضل الله به دستم برسه دروبلاگ قرارش میدهم خاک بر سرت بچه کویر برو بمیر کار به کجا رسیده آقای فضل الله اکبر ایراج را خلوت دیده وهر چه از دهنش دربیاید میگوید آقای دهیار شما چرا اعتراض نکردی اما بعد از جلسه همه بچه ها ناراحت وعصبانی اعتراض خود را به این حرفها اعلام کردند وحتی امروز به سر کار هم نرفتندبچه های ایراج تا فضل الله به خاطر این توهین از همه شما معذرت خواهی نکرده به همین کار ادامه دهید کسانی که خود گذشته دلنوازی ندارند همین آقای فضل الله چند سال قبل که قرار بود حاج جعفر برای ایراج پایگاه بسیج بگیرد یکی از مخالفان بود ومیگفت اگرپایگاه بسیج به ایراج بیاید جوانها نمیتوانند ازجایشان تکان بخورند آقای دهیار آیا آن روز که در وبلاگتان اعلام کردید سیمان دولتی در ایراج پخش شده از حواشیش هم خبر داری اما من خبر دارم که آقای فضل الله اکبر ۵ پاکت سیمان به درخانه  کسی میفرستد وایشان سیمان اهدایی آقای اکبر را قبول نمیکند آقای اکبر بچه ها کجا بروند بنشینند در پارک وبوستان یا بروند باشگاه واستخر که همه را تهدید میکنی پرونده تان را رو میکنم هر روز یک نفر را در ایراج متهم میکنی که تو بچه کویری با او ارتباط داری من قبلا هم گفته بودم آقای فضل الله اکبر ید طولایی در تخریب دیگران دارد آقای حاج مهدی نجفی شما چکاره هستید که مردم را تهدید میکنید که اگر پول برای جوب وقنات ندهیدبه شما آرد وروغن ،نفت نمیدهیم  شمارییس جمهور که نیستید آقای فضل الله اکبر هر چه سریعتر از همه مردم عذر خواهی کن اصلا شما باید استعفا بدهی بعد از ٢۵ سال  رفتی ایراج که مشکل حل کنی یا اینگونه به بچه ها بتازی (رطب خورده منع رطب کی کند)  دیگر همه به بچه های ایراج به چشم همجنسباز نگاه میکنند وقتی رییس شورا اینگونه بگوید از دیگران انتظاری نیست بچه کویربرو گمشو یک گوشه بتمرگ وبه حال روستایت شیون کن که در یک روستای چند صد نفری این مشکلات به وجود نیاید.  بیچاره  بچه های ایراج هیچ امکانات تفریحی و ورزشی ندارید اما اینگونه به شما توهین میشود

                           آقای فضل الله اکبر(شاعرومداح اهل بیت )             

                           استعفاء استعفاء  

    آقای فیروزی بخشدار محترم باز هم از من میخواهید ساکت باشم وانتقاد نکنم شما قضاوت کنید .باید این مسئله پیگیری شود

/ 4 نظر / 7 بازدید
یه متهم به همجنس بازی

آقای بچه کویر آقای فضل الله اکبر این همه القاب و عناوین دارد شما چرا به شاعر و مداح اهلبیت نصبتش میدهید. آقای اکبر‘ یه بزرگی میگفت: هر کسی تو هر چیزی مشکل داره به اون موضوع بیشتر میپردازه و در مورد اون بیشتر صحبت میکنه.سوتی فرمانده نیروی انتظامی که خود مامور برخورد با اراذل و اوباش بود رو به خاطر بیاورید.جریان حسن مددی که خود مسئول برخورد با انجمن به خاطر روابط غیر اخلاقی و اختلاط بیش از حد زن و مرد بود را به یاد بیاورید.آقای اکبر این حرف شما مرا به یاد خوارج و سخنی که مولای متقیان درباره شعار آنها داده بود انداخت"سخن حقی که از دهان ناحق بیرون میاید" شما کسی را موعظه نکنید که وضعیت و سبقه خودتان بیانگر خیلی از مسائل است. دیگر از شما که نباید نصیحت و حرف بشنویم شما خودت پرچم دار اعمال خلافی بودی که آدم شرمش میشود نام ببرد. شما که خودت با خیلی از این جوانها نشستهای آنچنانی داری .چه شده ؟نخود شما را ندادند؟باج ندادند؟بابا خجالت بکش ... فکر میکنی کسی شما را نمیشناسه ؟ برو توبه کن این آخر عمری خدا عمر با برکت به شما عطا کند. آقای سعید اکبر شما ایفای نقش کنید.ما از کودکی همدیگر را میشناسم و برایتان اح

دوست

کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی فضلی تو اگه بیل زنی زمین خودت رو بیل بزن که شدیدا به مدد و فیض بیلهات محتاجه/

دوست

آقای اکبر حالا فرض یک در هزار که شما یه چیزی هم شنیدی باید از تریبون مسجد و جایی که قداست داره و همه میشنوند عنوان کنی؟الان روستاهای دیگه و مردمی که این حرف شما رو میشنوند چی میگن؟همه به جوونای ایراجی به چشم لواط کار ...نگاه میکنن.آبروریزی عجیبی کردی البته از شما عجیب نیست بعدا که اثرمواد از بدن شما خارج شود متوجه میشوی که کار خوبی نکردی /

ایراجی مقیم تهران

دل که رنجيد از کسي، خرسند کردن مشکل است شيشه بشکسته را پيوند کردن مشکل است کوه را با آن بزرگي مي توان هموار کرد حرف نا هموار را هموار کردن مشکل است