نگاهی به هیئت امنای جدید مسجد امام حسین ایراج

در فروردین ماه امسال هیئت امنای مسجد امام حسین انتخاب شدند ۱-آقای حاج مهدی نجفی رییس (به به)۲-آقای فضل الله اکبر مسئول ساخت وساز مسجد ۳-آقای حاج اصغر زاهد مسئول تزیینات وتبلیغات مراسمها ومناسبتها.. ۴-آقای حاج امیر عشقی به عنوان منشی۵- آقای عبدالله یگانه به عنوان انبار دار ۶-آقای حاج جعفر اکبر مسئول جمع آوری کمکهای مردمی البته ناگفته نماند که هدف از انتخاب هیئت امنای جدید برداشتن آقای حاج جعفر اکبر از ریاست مسجد امام حسین بوداین کار با فشار چند نفری که از قدیم کینه ایشان را به دل داشته اند ومنتظر چنین فرصتی بودند تا ایشان را در امور مسجد هیچکاره کنند آقای اکبر که فکر میکنم نزدیک به ١۵ سال رییس مسجد بود زحمات زیادی برای مسجد کشید سالی چند بار برای جمع آوری کمک به تهران می آمد هرچند برای خود حقوق هم در نظر میگرفت اما توانست مسجد را که چندین سال به صورت نیمه ساخته رها شده بود تکمیل کند هم اکنون مسجد امام حسین چشم وچراغ ایراج است اما انتخاب هیئت امنا به این شکل مرا به یاد فیلم مرد هزار چهره می اندزد هیچ کس جای خودش نیست نزدیک به ۱۲ سال وشاید هم بیشتر مسئول ساخت وساز مسجد امام حسین آقای حاج مهدی نجفی بود که روندکار بسیار کند بود وشاید ماهها در مسجد کاری انجام نمیشد تا اینکه مسجد را به آقای اکبر تحویل دادند وما همه شاهد بودیم که اقای اکبر روز وشب برای این مسجد زحمت کشیدند تا مسجد به این شکل در آمده ودر بین مسجدهای روستاهای اطراف تک است من نمیخواهم از آقای اکبر دفاع کنم هر کسی ممکن است اشتباهاتی در طول کار انجام دهد و این را هم قبول دارم که در بعضی از کارهای مسجد هزینه های اضافی شده است در بعضی قسمتها دوباره کاری شده است اما هر چه بود آقای اکبر در کارش جدی ودقیق بود اما حالا حرفهای جدیدی میشنویم که ما کار حاج جعفر را قبول نداریم گنبد لازم نبوده باید فلان جا را خراب کنیم دوباره بسازیم اما آقایان بهتر است برای تسویه حسابهای شخصی از مسجد امام حسین هزینه نکنید آقای حاج مهدی نجفی پس ازسالها دوباره رییس شده است باید ایشان کارایی خود را نشان دهد امیدواریم ایشان با این همه مشغله بتواند به کارهای مسجد هم برسد وضع سرویسهای بهداشتی مسجد افتضاح است نه مایع دستشویی وصابون هست نه یک نظافت درست وحسابی  وکسی هم رسیدگی نمیکند اما مورد بعد انتخاب آقای حاج امیر عشقی به عنوان منشی حالا چرامنشی ؟استناد میکنم به گفته حاج مهدی نجفی چون خطش خوبه!!!! نامه ای چیزی بخواهیم برامون مینویسد یا آقای فضل الله اکبر به عنوان مسئول ساخت وساز بنده خدا آقای اکبر کسالت دارندومطمئنا این کار برای ایشان دشوار است ودر ضمن تجربه هم میخواهد شاید آقای عبدالله یگانه برای این کار مناسبتر بود اما  آقای حاج جعفراکبر مسئول جمع آوری کمکهای نقدی است که هیچکدام از این آقایان حاضر نشدند این مسئولیت را قبول کنند و از همه مهتر هم همین است اگر پول نباشد دیگر رییس وانباردارو.. معنا ندارد درحالی که آقای اکبر در سالهای قبل همه این کارها را به تنهایی انجام میدادپس امیدواریم آقایان اختلافها راکناربگذارند وبا همدلی بیشتر برای مسجدکار کنند

آقای حاج جعفر اکبر در حال رسیدگی به کارهای مسجد امام حسین

                      

/ 2 نظر / 41 بازدید
خالو

سلام - چنانچه اقای حاج جعفرا را توجیه کنند که دست از خود محوری بردارد بهترین گزینه برای تمام موارد چه از ساخت وساز وانبار داری ونگهداری اموال وبنای ساختمان وجمع اوری کمکهای مر دمی میباشد من الله التوفیق

دوست

اگر همه هیات امنا و شورا ودهیار را جمع کنند و عصاره آنها را بگیرند یه حاج جعفر نمیتونند در بیاورند.هیچ کس بی عیب و نقص نیست اما کسانی به ایشان خرده میگیرند که اگر سبقه خودشان را نگاه کنی به خیلی از مسائل آگاه میشوی/اگر گنبد نیاز نبود آقای x شما که ایراج بودید‘ عنوان میکردید.چرا حالا که گنبد گذاشته اند اعتراض میکنید چه فایده دارد.این هم حرف خود شما نیست.از جای دیگر شنیدید.