برگه ها بالا!!!!

در جلسه امتحان

عشق

من ماندم و یک برگه سفید!

یک دنیا حرف ناگفتنی...

درد دل من در این کاغذ کوچک جا نمی شود!!

در این سکوت بغض آلود

قطره کو چکی هوس سرسره بازی میکرد!

و برگه سفیدم عاشقانه قطره را به آغوش می کشد!

عشق تو

نوشتنی نیست

در برگه ام کنار آن قطره ...

یک قلب کوچک میکشم...

وقت تمام است

برگه ها بالا...!!!

/ 1 نظر / 5 بازدید

بابا عاشق!!! بی خیال[چشمک]