جوجه کشی از مرغ به روش ایراجی

امروز میخواهم در مورد تولد جوجه برایتان بنویسم در روستای ایراج وقتی مرغ کرچ میشود البته ما ایراجیها به مرغ کرچ می گوییم مرغمان مست شده وقتی که مرغی مست شود نه غذایی میخورد ونه از جایش تکان میخورد ویکسره در کوز میتپد ( به محل تخم گذاری مرغ کوز میگویند) وحتی قدقد کردنش با حالت عادیش فرق میکند ورفتارش کمی تهاجمی است بعضیها که دوست ندارند جوجه داشته باشند ومیخواهند هر چه زودتر مرغشان از مستی خارج شود روزی چند بار مرغ بیچاره را در آب فرو میبرند تا مستی از سرش بپرد واین کار  گاهی نتیجه میدهد ودر بعضی مواقع هم نتیجه نمی دهد ومرغ مست شاید تا دوماه به همین گونه بماند اما کسانی که جوجه بخواهند وقتی که مرغشان مست میشود راه میفتند درخانه ها واز همسایه ها تخم مرغ جمع آوری میکنند تا به  قول ما ایراجیها مرغ بنشانند پس از تست کردن تخم مرغها ومطمئن ازسالم بودنشان یک محیط آرام وبدون سروصدا را در نظر میگیرند مقداری کاه ریخته وتخم مرغها را روی کاه قرار میدهند وبا نام خدا مرغ را روی تخمها قرار میدهند اما همیشه کارها با موفقیت پیش نمیرود بعضی مواقع مرغ از روی تخمها بلند میشود وحتی گاهی تخمها را با نوکش میشکند ونوش جان میکند درضمن خرافاتی هم نیز سابقا در ایراج وجود داشت که هم اکنون منسوخ شده است مثلا میگفتند اگر در فامیلی زن حامله باشد نباید مرغ نشاند یا اگر رعد وبرق بزند تمامی تخم مرغها میگندد بگذریم مرغ باید به مدت۲۰روز روی تخمها بخوابد ودر این ۲۰ روز هم خیلی کم غذا وآب میخورد وبه قول قدیمیها از عرق خودش تغذیه میکند روز بیستم که فرا میرسد یواش یواش جوجه ها وبه قول ما ایراجیها چوریها از تخم سر در می آورند  و باز این امکان وجود دارد که در روز بیستم هیچ چوری سر از تخم بیرون نیاورد  روز ۲۱ دیگر روز پایان تولد است ومرغ هم این را تشخیص میدهد واز روی تخمهایی که خراب شده وبه قول ما گنده شده بلند میشود  در این زمان حالت تهاجمی مرغ افزایش پیدا میکند وکسی جرات نزدیک شدن به جوجه هایش را ندارد چون مرغ برای خودش در این روزها یک پا خروس میشود اما غذای چوریها در چند هفته اول آرد جو است که آرد جو را با کمی شیر مخلوط میکنند وبه چوریها میدهند چوریها که کمی از آب وگل در آمدند غذایشان هم تغییر میکند وبه بلغور و ارزن تبدیل میشود و بعدها به گندم وچیزهای دیگر... اما مرغ مادر را پس از چند وقت از جوجه ها جدا میکنند تا از حالت کرچی بیرون بیاید اما بعد از یک ماه الی ۲ ماه مرغ یا خروس بودن جوجه ها را میشود تشخیص داد جوجه هایی که تاج بزرگتری دارند یا به قول ما ایراجیها گّله بزرگتری دارند خروس وآنهایی که گله کوچکتر دارند مرغ هستند جوجه ها تا ۷ ماهگی جوجه اند وبعد از آن  به سن بلوغ میرسند وهر کدام میروند دنبال کارشان جوجه هایی که مرغ شده اند از ۷ ماهگی شروع به تخم گذاری میکنند اما قبل ازآن روی کمر مرغها برجستگی وجود دارد که آن را با قیچی میچینند ورویش را نمک میریزند تا مرغ زودتر به تخم بیاید اما تخم مرغ بومی ویا به قول شهریها رسمی یه چیز دیگه است

/ 1 نظر / 361 بازدید
شرلوک هلمز

مرسی...