فرمانده سابق نیروی انتظامی همچنان در زندان است

فرمانده ارشد نیروی انتظامی که اواخر سال گذشته به اتهام فساد شدید اخلاقی و مالی دستگیر شده بود ، در انتظار صدور رای دادگاه ، همچنان در زندان به سر می برد.بنابر شنیده ها ، تا کنون هشتاد نفر از این فرمانده معزول به خاطر باج گیری و ارتشا ، شکایت کرده اند.وی، ابتدا دفتر دار مدرسه ای در اردستان بوده و سپس وارد سپاه پاسداران شده است.پس از چند سالی ، به هنگام ادغام نیروها، وی با حکم عدم نیاز از سوی سپاه ، وارد نیروی انتظامی می شود و مراتب ستوانی را به سرعت پشت سر می گذارد و تا حد سرتیپی رشد می کند. به گزارش فرارو ، وی که فرمانده انتظامی یکی از استان های بزرگ کشور بود ، پس از دستگیری به خاطر سوئ استفاده های جنسی ، با شاکیان دیگری نیز مواجه شده است.بنابر شنیده ها ، تا کنون هشتاد نفر  از این فرمانده معزول به خاطر باج گیری و ارتشا ، شکایت کرده اند.بنا بر این گزارش ، وی انجام برخی خدمات را به دریافت زمین و خانه از متقاضیان مشروط می کرده که در بسیاری موارد ، موفق هم شده است.بدین ترتیب، برخی خبرها که حکایت از بی گناهی این فرمانده ناجا داشت ، صحت ندارد و حکم وی به زودی صادر خواهد شد.خاطر نشان می سازد پس از دستگیری این فرمانده ، فشارهایی  برای رهایی وی از دست قانون وارد شد که با پیگیری مستقیم آیت الله شاهرودی ،رییس قوه ی قضائیه، فشارها خنثی شد و او نتوانست از زندان و بررسی دادگاه خلاصی یابد.

/ 0 نظر / 4 بازدید