نتایج نهایی انتخابات نایین

حسین حسنی بافرانی 17487

2- حمید رضا طباطبایی 13559


3- سید هوشنگ میرسیفی 665


4- رأی باطله 483


5- علی هادی 439


6- حسن افضل 327


7- مرضیه جام 87


8- حمید رحیم پور انارکی 74


9- ابراهیم اقبال انصراف دادندتعداد تعرفه مصرف شده 33131


تعداد برگ رأی داخل صندوق 33121

/ 4 نظر / 5 بازدید
مدیر تبلیغات کارخانه اشی مشی

وچوا اشی مشی رضوی دقت کن! [قهقهه]

جوک(لطیفه)

قاضی طباطبایی-->[گریه] میرسیفی-->[عصبانی] دکتر هادی-->[تعجب] جام-->[خجالت] رحیم پور-->[ناراحت]

909

این پست دروغ هستش واقعا براتون متاسفم که بر عکس اطلاع رسانی می کنید

محمد علی

چرا چرت و پرت می گی:طباطبایی برد.