صبردلم سراومد دکتر حسنی نیومد

با سلام خدمت تمام خوانندگان وبلاگ بعد از اون بی احترامی تاریخی دکتر حسنی نسبت به مردم ایراج در سال جدید ونیامدن ایشان به روستای ایراج در حالی که دکتر از خیابان اصلی ایراج رد شد وبه روستاهای هفتومان و بازیاب رفتند وحتی پس از اعتراض وبلاگها دکتر حسنی هیچ جوابی ندادند همچنین با اینکه بارها دروبلاگها در رابطه با طعم تلخ آب ایراج وداشتن سالن ورزشی بحث شد دکتروجناب سلطانی رییس دفترشان روزه سکوت گرفتند وهیچ جوابی ندادند گفتند دکتر قرار است به حسینیه شماره ٢ بیاید وسخنرانی کند اما باز هم ایشان خلف وعده کردند در حالی که قبل از انتخابات خودشان با ایراجیها تماس گرفته بودند ودر خواست کرده بودند حتما جلسه ای بگذارد وحتی در زمان تبیلغات نیز بارها با ایراجیهاتماس میگرفتند و می فرمودندازمن حمایت کنید و... تمام وبلاگها را میخواندند و از نوشته هایش پرینت میگرفتند اما بعد از انتخابات وانتخاب ایشان دیگر خبری از دکتر در دست نیست اما جالب اینجاست که بعضی ازافرادی که حامی دکتر حسنی بوده اند والان میبینند که دکتر به آنها پشت کرده تقصیر رابه گردن وبلاگها به ویژه بچه کویر می اندازند که چرا از دکتر حسنی انتقاد کرده است نه جان من این خبرها نیست دکتر خرش از پل گذشته ودیگر کاری با من وتو ندارد اما من تصمیم گرفته بودم که با شروع مجلس جدید از  دکتر حسنی کمتر انتقاد کنم وبیشتر از برنامه های ایشان حمایت کنم اما کدام برنامه خدایی قولهای دکتر حسنی در حسینیه شماره ٢ یادتان هست لبخند ملیحشان را چطور؟؟ آقای دکتر به قول دهیار ایراج سایت و وبلاگی راه اندازی کنید تا همه بتوانند درجریان کارهای شما قرار بگیرند البته اگر کاری انجام شود تهدید نمیکنم اما اگر همین گونه بخواهید ساکت باشید وبه حرفها ودر خواستهای ما بی توجهی نشان دهید ماهم در سطح وسیعتری از شما انتقاد میکنیم حتی در رسانه ها ،بحث توریست به کجا رسید، سالن ورزش روستاها منتفی شد؟ دکتر برای مردم روستا هرگز نخواهد آمد؟ شما میگفتید ایراجیها با بقیه فرق میکنند من در جمع شما احساس غریبی نمیکنم و......کجایید عاشقان سینه چاکی که میگفتید ما هر طوری شده حقمان را از دکتر حسنی میگیریم باید چهارسال دیگر به ایشان فرصت داد آیا این چند ماه جزء این چهار سال حساب نمیشود؟؟؟

بوق،بوق،بوق

مشترک مورد نظر(دکترحسنی)تا سال ١٣٩٠ در دسترس نیست لطفا تا ۴ سال دیگر تماس نگیرید.                                                    

/ 1 نظر / 7 بازدید
فعلا بی نام تا بعد ...

سلام ؛ حرف دل مردم را زدید . آفرین بر شما . حقیقت را گفتید . موفق باشید .