بازسازی آرامگاه شاعر کویر حبیب یغمایی

                              یکی زیبا عمارت ساختم من                      

                      سرائی از کتب پرداختم من                                

                             گذارت وقتی ار افتاد در خور                         

                                                ببینی آن سرا آباد و معمور  

                           در آن زیبا عمارت هر کتابی                            

                                                    اگر جوئی و گر خوانی بیابی

                    کنون تعداد آنها شش هزار است                  

                                         که هر سالش افزون تر شمار است

اینها دلخوشی های مردی از جنس فرهنگ و هنر این مرز و بوم است که سال ها برای ارتقای دانش و فرهنگ و هنر ایران زمین از جان خویش مایه گذارده است. ولی اینک نه از آن عمارت زیبا نشانی باقی است و نه از آن سرای کتاب که نه تنها بر شمارش افزون نگشته بلکه دیگر اثری از آن جز چند اتاق خالی نمانده است. ولی این تمامی ماجرا نیست. خوشبختانه با تلاش های فراوان دوستداران فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی ، هم اینک طرح مرمت و بازسازی آرامگاه و کتابخانه و خانه استاد حبیب در دستور کار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان و شهرستان نایین قرار گرفته است که جا دارد از تلاش های آقای هنری و سایر همکاران ایشان در سازمان قدردانی شودولی انچه در این میان اهمیت داردهمکاری سایر ارگانهای شهر با سازمان میراث فرهنگی در جهت باز سازی آرامگاه یکی از مفاخر خور و حتی کشور است ، که متاسفانه تا کنون نه تنها عملی نشده است بلکه با گسترش دامنه اختلافات بین شهرداری - شورای اسلامی شهر خور با سازمان میراث فرهنگی موجب تاخیر در امر مرمت این بنا گردیده است که در اینجا  جا دارد از اندیشمند فرزانه جناب ساغر یغمائی و آقای امین که دامنه اختلافات را فرو نشاندند تشکر و قدر دانی شود تا مرمت این بنای ارزشمند اغاز گردد.

سالها و حال ها بگذشت و حال                          وارد دنیای خاموشان شدم 

و چه بجاست حال که دست استاد از مرمت بنای خویش کوتاه است تمامی مسئولین و دوستداران فرهنگ و هنر این شهر با مسئولین محترم سازمان میراث فرهنگی همکاری کرده تا بار دیگر یاد و خاطره شاعر و نویسنده توانای خور زینت بخش ایران زمین شود. 

تصاویری از مرمت آرامگاه حبیب یغمایی

برگرفته از وبلاگ عکسهای زیبای  منطقه خوروبیابانک

/ 0 نظر / 9 بازدید