هاونهای سنگی میراث اجدادمان رو به نابودی

در سالهای نه چندان دور هاونهای سنگی در ایراج مورد استفاده زیادی قرار میگرفتند امابا ورود به عصر تکنولوژی این هاونها هم مانند خیلی از چیزهای دیگر کار آیی خود را از دست دادند هر چند هنوز هم گاه گداری از این هاونها برای کار خاصی استفاده میشود اما شاید در سال کمتر از ۱۰ بار استفاده شود این هاونهای سنگی در قدیم نقش بسیار تعیین کننده ای در غذای مردم داشتند شاید بپرسید چگونه؟ چون درآن ایام مردم بیشتر از جو،ارزن وذرت استفاده می کردند برای کندن پوست جو ویا ارزن و.... باید ساعتهای زیادی وقت خود راپای هاونها می گذراندند به طوری که شما به هر هاونی که سر میزدید چندین نفر را در صف میدید مثلا برای پختن آش ارزن حتما باید پوست ارزن کنده شود تا شما بتوانید از آن در آش استفاده کنید وخانمها بعد از اذان صبح به سمت هاونها میرفتند معروفترین هاونهای آن زمان هاون کوثر-قربانعلی-عبدالله-سر کوچه-دم کوره واکبرو...نام داشتند اما امروزه دیگر اثری از ان هاونها نمانده است هر چند هنوز هم در کوچه وپس کوچه ها که میروی آثاری از این هاونها را میبینی پدران ما با چه مشقتی این هاونها را میساختند در ضمن با هر سنگی نمی شود هاون ساخت باید این سنگ مخصوص باشد تا در هنگام پوست کندن کنجد،ذرت ،باقلا و... سنگریزه از اطراف هاون کنده نشود و با غلات مخلوط شود. به نظر شما همین هاونها در جذب توریست موثر نیست اگر روزی پای توریستها به ایراج باز شود وما طرز استفاده وکار آیی این هاونها را به صورت عملی به آنها نشان بدهیم برای آنها جالب نیست مازیار هم در گرمه کار دیگه ای نمی کند از حداقلها حداکثر استفاده را میبرد شاید هم حرفهای من آب در هاون کوبیدن است.از این هاونها و دیگر میراث اجدادمان محافظت کنیم تا روزی حسرتش را نخوریم

تصاویری از یک هاون سنگی

 rmjr7r.jpg

2irwxlz.jpg

تصویری از هاون قربانعلی که سخت در خاطرات گذشته اش فرو رفته است

vru3i8.jpg

/ 1 نظر / 77 بازدید
دهيار ايراج

باسلام به بچه کویر ازاینکه به بحث جذب توریست توجه می کنید بسیار سپاسگذارم برخی از مطالبتان بسیار زیبا و خواندنی است خبر جدید اینکه بازسازی چند خانه مخروبه و قدیمی از هفته آینده و اوایل اردیبهشت آغاز می شود.