تقدیم به رضوی پاک که بی صلاحیتش کردند

 مهندس رضوی که ۳ دوره نمایندگی مردم شهرستان  نایین را به عهده داشت در نیمه شب چهارشنبه در وقت اضافی از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شد. مهندس رضوی تنها نامزد اصلاح طلب نایین بود در این چندسال اخیربه مهندس رضوی تهمتهای بسیارزیادی زدند از جمله اینکه دیگر ایشان به نظام واسلام خدمت نمی کند و..اماچندین سال پیش اداره کل اطلاعات اصفهان کتابی در سه جلد به نام(انقلاب به روایت اسناد ساواک) رامنتشر کرد که در این کتاب که عکسی از آقای رضوی هم به چاپ رسیده است از آقای رضوی به عنوان یک مبارز و یک مبلغ افکار امام خمینی یاد شده است وکتابها،جزوات ونوارهایی که از ایشان توسط ساواک گرفته شده است در آن کتابها ذکر گردیده است.وحالا چرا آقای رضوی را با این سوابق بسیار خوب قبلااز انقلاب و همچنین نمایندگی مردم نایین در ۳دوره ردصلاحیت کرده اندجای سوالهای بسیار دارد.مهندس جان رد صلاحیت شما صلاحیتتان را در نزد مردم بیشتر خواهد کرد واین از هر چیزی با ارزشتر است وهمین شما رابس دیگر از چه کسی میخواهی تایید صلاحیت بگیری ماهمه باید در انتخابات شرکت کنیم چون هیچ یک از گروه های اصلاح طلب هم با تحریم انتخابات موافق نیستند میدان را به رقیب واگذار نکنید.


  اصلاح طلبا ن شما را به شرکت در انتخابات دعوت می کنند رای ما طباطبایی  

/ 0 نظر / 5 بازدید